Διαβάστε σήμερα Πέμπτη, 20/02/2020 στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ