Διαβάστε σήμερα, Σάββατο 01/10/22′, στην εφ. «Πατρίς»!