Διαβάστε σήμερα, Σάββατο 07/01/23′, στην εφ. «Πατρίς»!