Διαβάστε σήμερα, Σάββατο 14/01/23′, στην εφ. «Πατρίς»!