Διαβάστε σήμερα, Σάββατο 15/01/23′, στην εφ. «Πατρίς»!