Διαβάστε σήμερα, Σάββατο 17/09/22′, στην εφ. «Πατρίς»!