Διαβάστε σήμερα, Σάββατο 21/01/23′, στην εφ. «Πατρίς»!