Διαβάστε σήμερα, Τρίτη 31/01/23′, στην εφ. «Πατρίς»!