Ηλεία

Διευθέτηση και ενεργειακό συμψηφισμό ζητά ο ΓΟΕΒ – Νέα επιστολή Φάμελου προς τη ΔΕΗ για τα χρέη

Λύση σε δύο άξονες ζητά από τη ΔΕΗ με νέα του επιστολή ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού, Νίκος Φάμελος, για να μπει σε τροχιά εξυγίανσης ο οργανισμός.

Σύμφωνα με την πρότασή του, πρέπει αφενός να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα των χρεών των ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και ταυτόχρονα να θεσπιστούν ειδικές ρυθμίσεις για  τη διευκόλυνση των χρεωμένων οργανισμών προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 50% -60% του κόστους άρδευσης των αγροτών.

«Θεωρούμε ότι η θετική ανταπόκριση της ΔΕΗ Α.Ε. στα παραπάνω αιτήματα θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για την οικονομική ανασυγκρότηση των ΟΕΒ, με τρόπο επωφελή και για την επιχείρησή σας, καθώς θα διασφαλιστεί η δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε στις οικονομικές μας υποχρεώσεις παρελθόντων ετών» επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Φάμελος υπενθυμίζοντας ότι οι κατά καιρούς εξαγγελίες περί εφαρμογής ειδικών ρυθμίσεων για την αποπληρωμή των χρεών αυτών δεν έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί για να αντιμετωπιστεί η λειτουργία του ΓΟΕΒ αποτελεσματικά εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών, μεγάλο τμήμα των οποίων προς τη ΔΕΗ Α.Ε.

Ο κ. Φάμελος επισημαίνει ότι, πέρα από τη διευθέτηση των περασμένων χρεών στη ΔΕΗ, είναι αναγκαία και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων για την ενεργειακή εξοικονόμηση, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

«Ο ΓΟΕΒ επιτελεί κρίσιμο ρόλο στην ελληνική πρωτογενή παραγωγή και η αναβάθμισή του θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Το συνολικό χρέος του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους και τη βιώσιμη ανασυγκρότησή τους. Οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις περί διακανονισμών χρεών προς τη ΔΕΗ δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες των ΓΟΕΒ, καθιστώντας τα συσσωρευμένα χρέη αδύνατον να αποπληρωθούν» προσθέτει ο πρόεδρο του ΓΟΕΒ και υπενθυμίζε την πρόταση για 160 δόσεις στον ΓΟΕΒ και 120 δόσεις στους ΤΟΕΒ, με την ταυτόχρτονη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον ενεργειακό συμψηφισμό.

Όλη η επικαιρότητα