Ηλεία

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Ηλείας: Πρωτόκολλο συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος

Ακούστε το άρθρο

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών δράσεων με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, υπέγραψαν στην Κόρινθο το π. Σάββατο, το Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, οι τοπικές διοικήσεις Αιτωλίας, Αργολίδος, Αθηνών – Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Πειραιώς και νήσων και Φωκίδας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΟΖΟΝ.

Οι κοινές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο θαλάσσιο, παράκτιο και χερσαίο περιβάλλον θα εστιάζουν στην έρευνα για ποσοτικοποίηση και ανάδειξη των προβλημάτων ρύπανσης, στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών των Ενώσεων ενάντια στην υποβάθμιση του ζωτικού μέρους της Μεσογείου και ειδικότερα στις περιοχές του Κορινθιακού και Αργοσαρωνικού κόλπου. Επίσης θα αφορούν σε πρωτοβουλίες για την καταγραφή, την έρευνα και την διαφύλαξη οικοσυστημάτων και της σχετιζόμενης μ’ αυτά χλωρίδας και πανίδας και σε ενέργειες για την επιμόρφωση των μελών για το περιβάλλον, τις ιδιαιτερότητες και την ιστορία του τόπου στον οποίο διαβιούν και αναπτύσσονται οι τοπικές κοινωνίες.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας με τον ΟΖΟΝ θα αποτελέσει μια γόνιμη και δημιουργική αφετηρία δράσεων που θα αναβαθμίσουν την περιβαλλοντική ατζέντα της περιοχής και θα κινητοποιήσουν τα μέλη στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και επαφής με τον τόπο τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεργασία αυτή εδράζεται στην εθελοντική προσφορά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Όλη η επικαιρότητα