Διευρύνεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

15336_ph1.jpg
Τη διεύρυνση εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) της ΔΕΗ εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Επικαλούμενη την οικονομική κρίση, η Αρχή γνωμοδοτεί προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να ισχύει το ΚΟΤ με τις χαμηλότερες χρεώσεις όχι μόνο για τις πρώτες 800 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, αλλά για το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Ως προϋποθέσεις θέτει η ΡΑΕ οι καταναλώσεις να αφορούν σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας των δικαιούχων και να είναι μεγαλύτερες ή ίσες με 200kWh ανά 4μηνο.

Αν γίνει δεκτή η εισήγηση της ΡΑΕ και εφόσον πληρούνται και τα εισοδηματικά κριτήρια ανά κατηγορία, τότε:


1) Η μειωμένη χρέωση για άτομα με χαμηλό εισόδημα (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων) θα ισχύει για όλες τις κιλοβατώρες μέχρι τις 1.400 ανά τετράμηνο.

2) Η μειωμένη χρέωση για τρίτεκνους (οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων) θα ισχύει για όλες τις κιλοβατώρες μέχρι τις 1.600 ανά τετράμηνο.

3) Η μειωμένη χρέωση για άτομα με αναπηρία (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία -67% και άνω – που δηλώνονται) θα ισχύει για όλες τις κιλοβατώρες μέχρι τις 1.600 ανά τετράμηνο.

4) Η μειωμένη χρέωση για τους μακροχρόνια άνεργους (άνεργοι για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στις 30/11 εκάστοτε έτους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των μισθωτών-συνταξιούχων, ενώ δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά το διάστημα που προηγήθηκε την περίοδο ανεργίας) θα ισχύει για όλες τις κιλοβατώρες μέχρι τις 1.400 ανά τετράμηνο.