Μεσσηνία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δικαίωσε πρώην εργαζομένους ο δήμος Καλαμάτας – Στην Τριφυλία Ζητούν Επανεξέταση πριν τον Άρειο Πάγο

Ακούστε το άρθρο
 
Την απόφαση να μην ασκηθούν ένδικα μέσα στο Εφετείο καθώς δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας για δημότες που υπηρέτησαν στο Δήμο μέσω των προγραμμάτων Stage αποφάσισε πρόσφατα η Οικονομική επιτροπή και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων, δείχνοντας ότι υπάρχει ομοφωνία αλλά κυρίως σεβασμός στους δημότες παρά την οικονομική κρίση. Να σημειωθεί ότι κι άλλοι Δήμοι όπως Αθήνας, Πάτρας κλπ. έχουν αποφύγει την άσκηση ένδικων μέσων στο Εφετείο ενώ υπάρχουν περιπτώσεις προσφυγών στον Άρειο Πάγο από Δήμους οι οποίες δεν ασκήθηκαν με βάση νόμο του 2016!
Η ΑΠΟΦΑΣΗ 446/2017 στην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 43/2017 εξετάσει σύμφωνα με το πρακτικό της τόσο την νομική όσο και την ουσιαστική διάσταση του θέματος, καθώς οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες, ενώ το σημαντικό είναι ότι η επαναφορά τους δεν εκτρέπει τους προυπολογισμούς των Δήμων σύμφωνα με εισηγητική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας των ΟΤΑ, όπως και στην περίπτωση της Καλαμάτας που βρίσκεται βήματα μπροστά…
Στην Τριφυλία οι πρώην εργαζόμενοι δικαιώθηκαν αλλά… 
Νέα αίτηση υπέβαλαν οι 11 πρώην εργαζόμενοι μετά την από 20.1.2017 αίτηση τους προς το Δήμο με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Όπως γνωρίζετε έχει εκδοθεί η αριθμ. 52/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, με την οποία κρίθηκε ότι οι διαδοχικές συμβάσεις μου αποτελούν μια ενιαία σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την ημεροχρονολογία πρόσληψης μας, πλην όπως δεν υποχρέωσε το Δήμο να αποδέχεται την υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα να μην απασχολούμαστε στο Δήμο από την λήξη της σύμβασης μας έως σήμερα. Κατά της ως άνω απόφασης, έχει ασκηθεί η από 4.8.2015 αίτηση αναίρεσης του Δήμου η οποία εκκρεμεί προς συζήτηση στον Άρειο Πάγο.
Κατόπιν του προσφάτως εκδοθέντα ν. 4447/2016 (άρθρο 54) δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών να παραιτούνται των ενδίκων μέσων ή να μην ασκούν, σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον κρίνουν ότι η παραίτηση θα είναι επωφελής για το ίδιο το νομικό πρόσωπο. 
Στα πλαίσια αυτά και δεδομένου ότι προκειμένου να καταστεί δυνατό να απασχοληθούμε και να αποδεχθείτε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να παραιτηθείτε από την ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης, ώστε η αριθμ. 52/2012 απόφαση να καταστεί αμετάκλητη και δυνάμει της ήδη αναγνωρισθείσας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να απασχοληθούμε στο Δήμο Σας. Επισημαίνουμε ότι η σχετική απόφαση σας, αφενός μεν θα βάλει τέλος στην αβεβαιότητα που βιώνουμε όλα αυτά τα έτη που εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεση και αφετέρου θα εξασφαλίσει την ύπαρξη μόνιμου προσωπικού που θα στελεχώσει το Δήμο για τα επόμενα έτη. 
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ενέργεια μας ..».
Ζητούν επανεξέταση στο δίκαιο αίτημά τους… 
Όπως επισημαίνουν οι πρώην εργαζόμενοι που έχουν ταλαιπωρηθεί για χρόνια “Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας (αριθμ. 446/2017 απόφαση/43/2017 συνεδρίαση) αποφάσισε την παραίτηση από τα ένδικα μέσα (έφεση) που είχε ασκήσει κατά της αριθμ. 2734/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωριστεί για (8) συναδέλφους μας με σύμβαση stage, ότι στην πραγματικότητα οι συμβάσεις τους αποτελούν μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. Κατόπιν της ως άνω αποφάσεως, ο Δήμος Καλαμάτας δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, παραιτήθηκε από την ασκηθείσα έφεση κατά των εργαζομένων ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, στις 19.9.2017, με αποτέλεσμα οι πρώην συνάδελφοι μας να εξασφαλίσουν θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Καλαμάτας.
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε θερμά, όπως λάβετε υπόψη σας την ως άνω απόφαση του Δήμου Καλαμάτας και επανεξετάσετε το αίτημα μας για παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση κατά της αριθμ. 52/2012 απόφασης του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, ώστε να απασχοληθούμε στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προς τους συμπολίτες μας. ” καταλήγει η ανακοίνωση.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ

Όλη η επικαιρότητα