Δήλωση για τη λειτουργία της «FARGECO HELLAS ΕΠΕ»

Ο εκπρόσωπος της «Fargeco Hellas ΕΠΕ», Ανδρέας Αλεξανδρόπουλος, σχετικά με την τελευταία έκθεση αυτοψίας της Π.Ε. Ηλείας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η “FARGECO HELLAS ΕΠΕ”, είναι μία εταιρεία συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων. Λειτουργεί, βάσει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, με άλλη άδεια για τη συλλογή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και με διαφορετική άδεια για τη βιομηχανική εγκατάσταση αδρανοποίησης και επεξεργασίας.

Η διοικητική ποινή της διακοπής λειτουργίας, βάση της απόφασης του Αντ/ρχη Ηλείας, αναφέρει ρητά: “Διακοπή Λειτουργίας στη Μονάδα Αδρανοποίησης Υποπροϊόντων”.

Η έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας, αναφέρει ακριβώς:

“Πραγματοποιήθηκε έλεγχος εντός του εργοστασίου, όπου διαπιστώθηκε η μη λειτουργία της μονάδας όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή, μετά την εκτέλεση της σφράγισης των μηχανημάτων που είχε πραγματοποιηθεί στις 06/04/2020”.

Η “FARGECO”, σέβεται απόλυτα τους νόμους και τις αρχές και απαιτεί τον αντίστοιχο σεβασμό».