Categories: Ευρώπη

Δημ. Παπαδημούλης : «Σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων με τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μεγάλης αβεβαιότητας για το μέλλον, στοίχημα για την ΕΕ, παραμένει η υιοθέτηση και υλοποίηση φιλόδοξων πολιτικών»

Share

Σε παρέμβαση στο ειδησεογραφικό site News 24/7, στο πλαίσιο ρεπορτάζ των δημοσιογράφων Χρήστου Δεμέτη, Νίκης Μπάκουλη και Κωνσταντίνου Χασανδρινού, αναφορικά με τις Αλλαγές – ορόσημα στην ΕΕ για την επόμενη πενταετία (<-LINK), προέβη ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στο πλαίσιο του απολογισμού της πενταετίας που κλείνει με τις Ευρωεκλογές του Ιουλίου 2024, στη διάρκεια της οποίας η Ένωση κλήθηκε να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων, την πανδημία του Covid19, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και εν όψει των προσεχών προκλήσεων για την ΕΕ όπως η κλιματική κρίση, ο Δημ. Παπαδημούλης συμμετείχε στο εκτεταμένο ρεπορτάζ του News 24.7 με το ακόλουθο άρθρο:

“Στοίχημα η υιοθέτηση και υλοποίηση φιλόδοξων πολιτικών”

Η κρίση της πανδημίας και οι τρομακτικές κοινωνικο-οικονομικές της συνέπειες, οδήγησαν την EE σε αποφάσεις που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν αδιανόητες. Η θέσπιση του Ταμείου Ανάκαμψης, χρηματοδοτούμενου από κοινό δανεισμό της ΕΕ, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα σύγκλισης και εμβάθυνσης της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών. Σε αυτό το πεδίο, το Ευρωκοινοβούλιο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για την ενίσχυση των στόχων του Ταμείου και της φιλοδοξίας του – παρά τις υποχωρήσεις που, εν τέλει, έγιναν λόγω της πίεσης του Συμβουλίου.

Ακόμη, η υγειονομική κρίση της πανδημίας, έδωσε το έναυσμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικήσει μια ισχυρή Ένωση Υγείας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών συστημάτων υγείας, αλλά και της συνεργασίας των κρατών-μελών.
Η Κομισιόν ακολούθησε με ορισμένες αποσπασματικές προτάσεις, που όμως ακολουθούν, με αργά και ανεπαρκή βήματα, τις φιλόδοξες προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική υγείας.

Στο πεδίο της κλιματικής κρίσης και της ραγδαίας απώλειας της βιοποικιλότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεκδίκησε πιο φιλόδοξους, αλλά συνάμα αναγκαίους, στόχους για τη μείωση των εκπομπών, βάσει των πορισμάτων της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Υπερασπίστηκε και διεκδίκησε βελτιώσεις στο Πακέτο για το Κλίμα που παρουσίασε η Κομισιόν, το οποίο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την ενεργειακή κρίση που κλιμάκωσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και το οποίο κινδυνεύει με σημαντική αποδυνάμωση από τη συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς, εντός και εκτός του Ευρωκοινοβουλίου.

Στο πεδίο των εργασιακών συνθηκών, σημαίνουσα θέση κατέχει η νέα οδηγία για τον καθορισμό επαρκών κατώτατων μισθών στην ΕΕ με παράλληλη στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο κανόνων με ιδιαίτερη σημασία, ιδίως για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου για χρόνια οι κατώτατοι μισθοί παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ και αδυνατούν να διασφαλίσουν ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Το στοίχημα παραμένει η υιοθέτηση και υλοποίηση φιλόδοξων πολιτικών για το μέλλον της ΕΕ και των πολιτών της.

Στον αντίποδα, απογοητευτική παραμένει η αποτυχία της Ένωσης να συμφωνήσει σε μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου που να βασίζεται στην αλληλεγγύη, την κοινή ευθύνη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση ασφαλών και νόμιμων διόδων μετανάστευσης και την εξασφάλιση αποτελεσματικής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, σύμφωνα με τις αξίες της Ένωσης και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Αυτή η έλλειψη παραμένει «αγκάθι» στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που εξακολουθεί να εργαλειοποιείται κυνικά από την άκρα δεξιά.

Πέρα από τα επιμέρους πεδία πολιτικής και δράσης, η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος συνέπεσε με τη διοργάνωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Μιας συλλογικής διαδικασίας με τη συμμετοχή, όχι μόνο των τριών οργάνων της ΕΕ, αλλά και ομάδων πολιτών από ολόκληρη την EE. Μπροστά σε διαρκή φαινόμενα αναβλητικότητας, ελλιπούς φιλοδοξίας και συντηρητικότητας, είτε λόγω εθνικών εγωισμών είτε, ακόμη, και λόγω εκβιαστικών συμπεριφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο, μαζί με τους πολίτες και υπερασπιζόμενο τις θέσεις των πολιτών, για την υιοθέτηση φιλόδοξων και προοδευτικών θέσεων στο πλαίσιο της Διάσκεψης.

Το κείμενο συμπερασμάτων περιλαμβάνει θέσεις και στόχους για σειρά τομέων πολιτικής της ΕΕ (Ένωση Υγείας, μονιμοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, κλπ.), αλλά και για τον εξορθολογισμό και εκδημοκρατισμό του συστήματος λήψης αποφάσεων (εγκατάλειψη της ομοφωνίας σε βασικούς τομείς πολιτικής, ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου κλπ.). Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των Συνθηκών, που αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε επεξεργασία, έχει επωμιστεί το βάρος να αποτυπώσει τις φιλοδοξίες των πολιτών για μια ΕΕ που, επιταχύνοντας την πολιτική της ενοποίησης, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων με τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μεγάλης αβεβαιότητας για το μέλλον, το στοίχημα παραμένει η υιοθέτηση και υλοποίηση φιλόδοξων πολιτικών για το μέλλον της ΕΕ και των πολιτών της. Ένα στοίχημα που αποδεικνύεται ακόμη πιο κρίσιμο ενόψει της διαφαινόμενης στρατηγικής συνεργασίας δεξιάς, υπερσυντηρητικών και ακροδεξιάς που καλλιεργείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και απειλεί να καταπνίξει κάθε προσπάθεια για μια πιο δίκαιη, βιώσιμη και συμπεριληπτική ΕΕ.