Ηλεία Πολιτική

Δημήτρης Μπαξεβανάκης: Δεν κατάσχονται οι αγροτικές επιδοτήσεις

Ένα ακόμα μέτρο για την ανακούφιση των αγροτών ανακοινώθηκε χθες. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς προστατεύονται οι άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις του Πυλώνα I της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από κατασχέσεις, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς, μέχρι το ποσό των 7.500 ευρώ ετησίως.

Με την τροπολογία, η οποία θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα, ορίζεται ότι οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες αφορούν:

α) τη βασική ενίσχυση,

β) την πράσινη ενίσχυση,

γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε νέους αγρότες,

δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές,

ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις,

στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013,

δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως. Η ρύθμιση ισχύει από τις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Δημήτρης Μπαξεβανάκης

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Όλη η επικαιρότητα