Ηλεία

Δημοπρατείται το μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού της ΔΕΥΑ Πύργου

Μετά από την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, εγκρίθηκε η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου «Επέκταση συστήματος τηλε ελέγχου-τηλεχειρισμού και ψηφιακών υδρομετρητών στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΑΥ Πύργου».
Ακούστε το άρθρο

Ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης πραγματοποίησε η ΔΕΥΑ Πύργου.

Μετά από την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, εγκρίθηκε η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου «Επέκταση συστήματος τηλε ελέγχου-τηλεχειρισμού και ψηφιακών υδρομετρητών στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΑΥ Πύργου», προϋπολογισμού 5.197.700 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία είκοσι Τοπικών Σταθμών Ελέγχου για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων, όπως η παροχή, η πίεση, η στάθμη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ακόμα, προβλέπεται η λειτουργία δεκαέξι Τοπικών Σταθμών Λειτουργίας και Πίεσης για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της πίεσης. Επίσης πολύ σημαντική χαρακτηρίζεται η λειτουργία 11.000 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης για την παρακολούθηση της κατανάλωσης, τον εντοπισμό διαρροών και τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στις απολήξεις των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, η ΔΕΥΑ Πύργου θα εγκαταστήσει λογισμικά για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, μέσω της προμήθειας φορητού εξοπλισμού λήψης δεδομένων κατανάλωσης και λογισμικών τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού, τηλεμετρίας, προγραμματισμού, λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων και κεντρικής διαχείρισης του δικτύου.

Ο σκοπός της ΔΕΥΑΠ είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και η ορθολογική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πύργου με την οποία εξασφαλίζονται η επάρκεια και η ποσότητα του προσφερομένου νερού στον καταναλωτή, η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, ο σχεδιασμός της μελλοντικής ανάπτυξης του υδρευτικού συστήματος, η δραστική μείωση των απωλειών νερού, η βελτιστοποίηση του υδατικού ισοζυγίου και η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων του νερού, τόσο στις βασικές υποδομές τροφοδοσίας, όσο και σε επιλεγμένα σημεία ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ταυτόχρονη αυτόματη χλωρίωση.

Όλη η επικαιρότητα