Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Εκ περιτροπής εργασία λόγω κοροναϊού

?????????????????????????????????????????????????????????

Εκ περιτροπής εργασία ισχύει για τους υπαλλήλους του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης με απόφαση του δημάρχου Γιάννη Λέντζα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου: “Ορίζουμε λόγω επιτακτικής ανάγκης πρόληψης της μη εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19, ανώτατο αριθμό υπαλλήλων που πρέπει καθημερινά να παρίστανται στην έδρα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης τους δέκα (10) με εκ περιτροπής εργασία μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων ανά τμήμα, ανά δύο εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από 17-03-2020 και για όσο διάστημα ισχύουν τα επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό covid19, και ειδικότερα:

1. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Δ.Μ., 1 υπάλληλος καθημερινά

2. ΚΕΠ Λεχαινών, 1 υπάλληλος καθημερινά

3. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, 1 υπάλληλος καθημερινά

4. Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1 υπάλληλος καθημερινά

5. Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας , 1 υπάλληλος καθημερινά

6. Τμήμα προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, 1 υπάλληλος καθημερινά

7. Τμήμα Ταμείου, 1 υπάλληλος καθημερινά

  1. Τμήμα Τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης, 1 υπάλληλος καθημερινά

9. Τμήμα Προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής, 1 υπάλληλος καθημερινά

10.Τεχνική Υπηρεσία, 1 υπάλληλος καθημερινά Β. Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι θα εκτελούν τα καθήκοντα τους εκ περιτροπής, οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Γ. Οι προϊστάμενοι των ανωτέρω τμημάτων οφείλουν να προσδιορίζουν τους υπαλλήλους για την υλοποίηση της εκ περιτροπής εργασίας, ώστε ανά τμήμα καθημερινά να παρίσταται το προσωπικό που απαιτείται”.