Μόνο για διατροφικά προϊόντα σήμερα η λαϊκή Αμαλιάδας

Μόνο για πρωτογενή διατροφικά προϊόντα, λειτουργεί σήμερα η λαϊκή αγορά Αμαλιάδας, σύμφωνα και με τη χθεσινή ανακοίνωση του δήμου Ήλιδας.

Οι πωλητές και οι καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθήσουν τα μέτρα που έχουν οριστεί από τα αρμόδια Υπουργεία και η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει με περιορισμένη παρουσία πωλητών.

Έτσι θα πρέπει να εφαρμόσουν τα εξής:

– Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό- ελεύθερο από αντικείμενα.

– Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

– Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.

– Οι καταναλωτές να μην συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς και να διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους.

Ο Δήμος Ήλιδας καλεί τους πωλητές και καταναλωτές να εφαρμόσουν τις παραπάνω οδηγίες, να λάβουν όλες τις προφυλάξεις προσωπικής Υγιεινής και κυρίως να αποφεύγονται οι συνωστισμοί για τη δική τους προστασία, την προστασία των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου.