Δήμος Καλαμάτας: Τρακτέρ και καταστροφέα αποκτά για την ανεπιθύμητη βλάστηση

Ένα τρακτέρ και έναν καταστροφέα με τηλεσκοπικό βραχίονα, ως παρελκόμενο, δοκιμάζει ο Δήμος Καλαμάτας με σκοπό τη διαχείριση της ανεπιθύμητης βλάστησης σε επίπεδο έδαφος και σε πρανή δρόμων.

Το γεωργικό ελκυστήρα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, μαζί με ένα μηχανικό σάρωθρο/ σκούπα (προϋπολογισμού 260.214 ευρώ), προμηθεύθηκε ο Δήμος κατόπιν διαγωνισμού και σε συνέχεια χρηματοδότησης, την οποίαν έλαβε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών.

Η δαπάνη για τον καταστροφέα (13.800 ευρώ) προήλθε από δημοτικούς πόρους.