Αχαϊα

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη δέκα ατόμων στο Δήμο

Πρόσληψη δέκα ατόμων στον Δήμο Πατρέων ορισμένου χρόνου με πράξη Ιδιωτικού Δικαίου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας.

Όλη η επικαιρότητα