Ηλεία

Δήμος Πηνειού: Τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Ο  Δήμος Πηνειού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πηνειού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πηνειού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Βασικά Αγγλικά Αγγλικά για τον Τουρισμό  Χρηματοδοτικά  προγράμματα  που  βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές  δραστηριότητες  Νέες εναλλακτικές  καλλιέργειες Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση -Διάθεση

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Περισσότερα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα από το καινούριο έτος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2623360774 Ταχ. Διεύθυνση: Κτίριο Σισίνη, Γαστούνη, 27300

Όλη η επικαιρότητα