Δήμος Πύλου-Νέστορος: Έργο αγροτικής οδοποιίας στα Χιλιοχώρια

Με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα υλοποιηθεί το έργο της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων, προϋπολογισμού 646.249,80 ευρώ με ΦΠΑ.

Αυτό γνωστοποιεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος με ανακοίνωσή του στην οποία προστίθεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου διατύπωσε θετική γνώμη ως προς την προέγκριση διακήρυξης του έργου.

Ενα έργο που θα ενώσει το Χανδρινού με την Κουκουνάρα και τα Κρεμμύδια μέσω του κάμπου, ένα αίτημα χρόνων της περιοχής γίνεται πράξη” σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Πηγή: Εφ.Ελευθερία