Ηλεία

Δήμος Πύργου: Ανακοίνωση εγγραφών Παιδικών Σταθμών

Ακούστε το άρθρο

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους γονείς ότι από  την 10η  Μαΐου  2019 ημέρα Παρασκευή αρχίζουν οι εγγραφές  παιδιών  στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών  Δήμου Πύργου   για την σχολική περίοδο 2019-2020 και λήγουν την 31η  Μαΐου ημέρα  Παρασκευή.

Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί  από τους γονείς, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10-05-2019 μέχρι και 31-05-2019 καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής από τις 9:00π.μ μέχρι τις 14.00μ.μ στα γραφεία του Τμήματος (Γυμν. Δούκα & Κονδύλη  1ος  όροφος). Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο  στο τηλ. 26210-31931 και στους πέντε (5) Παιδικούς Σταθμούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος

Α. Ηλικία παιδιού. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη έως 31-03-2017 μέχρι την εγγραφή τουςστoΝηπιαγωγείο. Β. Εργασία γονέων ή κάρτα ανεργίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. 1.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης με το έντυπο Ε4, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα 2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας απόδειξης πληρωμής εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ. 3.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ εφόσον οι γονείς είναι άνεργοι.

ΒΑτομική κάρτα υγείας παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.

ΓΔήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας  του παιδιού. 1. Αριθμός παιδιών της οικογένειας, 2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα,  3.Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί – ώρα αποχώρησης.

ΔΔήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, περί προσωπικών δεδομένων

ΕΕκκαθαριστικό  σημείωμα της εφορίας,  του  φορολογικού έτους 2018ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης  του φορολογικού έτους 2018.

ΣΤ.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ζ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια  νόμιμης παραμονήςτους στη χώρα.

Μετά την ολοκλήρωση των  εγγραφών  και επανεγγραφών για  την νέα σχολική περίοδο 2019-2020 θα πρέπει οι γονείς των εγγεγραμμένων παιδιών να προσκομίσουν και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

*Έντυπο αίτησης  και κάρτας υγείας παιδιού, θα δίνονται και στους πέντε (5) Παιδ. Σταθμούς.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και σύμφωνα με την αριθ. 222/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ.

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ

Όλη η επικαιρότητα