Ηλεία

Δήμος Πύργου: Ορισμός μελών Οικονομικής Επιτροπής

Με απόφαση Δημάρχου ορίζονται στην οικονομική επιτροπή :
Πρόεδρος : Παναγιώτης Αντωνακόπουλος – Δήμαρχος
Μέλη 
 Γιάννης Αργυρόπουλος –  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Προγραμματισμού – Πολεοδομίας και χωροταξίας
 Γιάννης Παπαδημητρίου –  Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης και Τουρισμού
Μέλη  (δημοτικοί σύμβουλοι)
Νικόλαος Κοτσώνης
Αλικάκη – Τζανέτου Ρούλα
Ανδρέας Σκαρτσιάρης
Βασίλης  Παναγόπουλος
Αντώνης Καράμπελας
Γιάννης Αργυρόπουλος του Ιωάννη

Όλη η επικαιρότητα