Ηλεία

Δήμος Πύργου: Στις 13 Ιουλίου η δημοπρασία καντίνες – ξαπλώστρες στις παραλίες

Οι υψηλότερες τιμές εκκίνησης σε Λεβεντοχώρι και «Πλάκες» Κατακόλου

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η πλειοδοτική δημοπρασία για την εγκατάσταση και λειτουργία καντινών και ξαπλώστρων στις παραλίες του δήμου Πύργου για το φετινό καλοκαίρι. Οι όροι της δημοπρασίας και για τις δυο περιπτώσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους έως τις 9 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου.

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη οι καντίνες αναμένεται να ξεκινήσουν να λειτουργούν το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου 2020…

Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ η εφημ. ΠΑΤΡΙΣ οι παραλίες όπου θα μπορέσουν να λειτουργήσουν καντίνες είναι τελικά δεκατρείς. Όσον αφορά τις ξαπλώστρες οι παραλίες που θα μπορέσουν να τοποθετηθούν είναι συνολικά δεκατέσσερις.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13/7/2020, με ώρα έναρξης στις 9 π.μ. στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο (1ος όροφος), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να γίνει δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσει στην Επιτροπή, ως εγγύηση Συμμετοχής, Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα, ίση με το (10%) της τιμής εκκίνησης.Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2020.

Περισσότερες πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο του δήμου Πύργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Πολύκεντρο (στην οδό Τάκη Πετροπούλου) και στο τηλ. 26213 62612.

Οι τιμές εκκίνησης για τις καντίνες και τις ξαπλώστρες είναι οι κάτωθι:

Όλη η επικαιρότητα