Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Συνεδριάζει την Δευτέρα

Τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, με ώρα έναρξης στις 6.30 μ.μ.

Ανάμεσα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι και τα παρακάτω:

 

Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

 

Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 33/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2019.

 

Λήψη απόφασης κατανομής πιστώσεων ποσού 80.000,00€ στο ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων.

 

Λήψη απόφασης κατανομής πιστώσεων ποσού 80.000,00€ στο ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων.

 

Λήψη απόφασης έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου, με ταυτόχρονη ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με Α.Μ. 81/2011.