Διπλώματα 74χρονων: Παρατάθηκε η ισχύς τους – Τι γίνεται με όσους κόπηκαν

Με εγκύκλιο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρατείνει την ισχύ των αδειών οδήγησης για όσους έχουν ηλικία άνω των 74 ετών.

Άμεσα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου ώστε να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται οι ηλικιωμένοι οδηγοί οι οποίοι έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις αλλά και τα δικαιολογητικά ώστε να ανανεώσουν τα διπλώματά τους.

Επίσης ο υπουργός Κώστας Καραμανλής έδωσε και νέα παράταση στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης των υποψήφιων οδηγών λόγω του υπέρογκου αριθμού των αιτήσεων που έχουν συσσωρευτεί στις Διευθύνσεις Μεταφορών.

Η εγκύκλιος που αφορά στην παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:

«Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και ενόψει τροποποίησης – επικαιροποίησης του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Από εκδόσεως της παρούσης παύει να εφαρμόζεται η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών, ως αυτή είχε θεσπιστεί με το άρθρο 65 του νόμου 4530/2018 και είχε τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 4 του νόμου 4599/2019.

Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών έχουν κριθεί απορριπτέοι σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν από την 30η Αυγούστου 2018, στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στους ενδιαφερόμενους στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ε’ σχετική εγκύκλιο ή χορηγείται νέα βεβαίωση, παραδίδοντας την αρχικώς χορηγηθείσα από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για περαιτέρω παράταση κατά τα ανωτέρω.»

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο παράτασης των διπλωμάτων για οδηγούς με ηλικίες άνω των 74 ετών.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο παράτασης των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης.

 

newsauto.gr