Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στο μάθημα της ΑΕΠΠ από τα Φροντιστήρια Ορόσημο – Θαλής

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στο μάθημα ΑΕΠΠ από τα Φροντιστήρια Ορόσημο – Θαλής.

Τα θέματα:

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (ημερήσια)

Οι απαντήσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΕΠΠ 2019