Δρόμος Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία: Μελέτες μέχρι το 2023!

Share

Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή πραγματοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης Ολοκλήρωσης της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Βυτίνας – Αρχαίας Ολυμπίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Υποδομών, ενώ παρευρέθηκε και ο Βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης, ο οποίος δρομολόγησε τη συνάντηση.

Στην αρχή της συζήτησης ο κ. Βλάσης υπερθεμάτισε για την ανάγκη υλοποίησης του έργου. Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής ανέπτυξαν εκτενώς στον Υπουργό τη σπουδαιότητα του έργου και την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσής του, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «έργο ζωτικής σημασίας» όχι μόνο για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για όλη την Κεντρική Πελοπόννησο.

Συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και συμπλήρωση μελετών

Στη συνέχεια ο Υπουργός ενημέρωσε για την πορεία του θέματος, καθώς όπως είναι γνωστό το Υπουργείο έχει αναθέσει σε Τεχνικό Σύμβουλο αφενός την εκπόνηση των συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών που απαιτούνται και αφετέρου τον επανέλεγχο και τη συμπλήρωση του συνόλου των μελετών, ώστε να ωριμάσει η δημοπράτηση της κατασκευής στον οδικό άξονα και συγκεκριμένα στο τμήμα της παράκαμψης Λαγκαδίων (20χλμ).

Ο κ. Καραμανλής γνωστοποίησε στα μέλη της Επιτροπής ότι οι διαδικασίες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Παράλληλα ο Υπουργός, ως γνώστης του ιστορικού και της σοβαρότητας του θέματος, κατέστησε σαφές ότι το έργο δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στο στάδιο της δημοπράτησης αν δεν ολοκληρωθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες. Στη συνέχεια οι μελέτες αυτές θα αποσταλούν και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης στο δικό της Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Δύσκολη η χρηματοδότηση

Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός τόνισε ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουν μειωθεί τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία οδοποιίας. Επεσήμανε δε ότι η συνδρομή της Περιφέρειας είναι καθοριστική καθώς από κοινού θα πρέπει να αποφασιστούν τόσον η προτεραιοποίηση του έργου όσο και η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης.

Στο τέλος της συνάντησης η Επιτροπή παρέδωσε στον Υπουργό έναν πλήρη φάκελο που αποτυπώνει το πάγιο και διαχρονικό αίτημα όλης της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα ο φάκελος περιλάμβανε:

1) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,

2) Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, ως και των Δημοτικών Συμβουλίων των όμορων Δήμων Τρίπολης, Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου.

3) Ψήφισμα για την ανάγκη ολοκλήρωσης, στο οποίο συναινούν α. 60 Γορτυνιακοί Σύλλογοι β. 70 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων της Γορτυνίας, γ. 500 περίπου επαγγελματίες της περιοχής και δ. Σημαντικές προσωπικότητες, από το χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας.

Η Επιτροπή σκοπεύει να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας ωρίμανσης των μελετών με βάση το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο Υπουργός, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει τις πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου.

Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Ολοκλήρωσης της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Βυτίνας – Αρχαίας Ολυμπίας

«Αναζητούνται χρηματοδοτήσεις αλλά χρειάζεται και προτεραιοποίηση»

«Εμείς ως Επιτροπή Διεκδίκησης Ολοκλήρωσης της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Βυτίνας – Αρχαίας Ολυμπίας, προσπαθούμε να προωθήσουμε το αίτημα, κοιτάμε αυτό να προχωρά, παρακολουθούμε την πορεία του αιτήματος, συζητάμε και διατηρούμε το έργο στην επικαιρότητα.Ετοιμάσαμε σχετικό φάκελο για το αίτημα. Μαζέψαμε στοιχεία και τον παραδώσαμε. Ο Υπουργός μας ενημέρωσε, ότι ήδη έχει ανατεθεί απ’ το Υπουργείο, τεχνικός σύμβουλος, για να εκπονηθούν οι συμπληρωματικές, γεωτεχνικές έρευνες και για να γίνει ο επανέλεγχος, αλλά και η συμπλήρωση του συνόλου των μελετών, ώστε να υπάρξει ωρίμανση και να οδηγηθεί το έργο στη δημοπράτηση. Το τμήμα της παράκαμψης Λαγκαδίων, 20 χλμ. είναι ένα δύσκολο έργο. Ο Υπουργός, γνωστοποίησε, ότι οι διαδικασίες αυτές, θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η παράκαμψη, απαιτεί 100 εκατ. ευρώ. Αναζητούνται χρηματοδοτήσεις. Οι μελέτες θα αποσταλούν και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου. Χρειάζεται και προτεραιοποίηση».