Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Τουρισμός

Δυτ. Ελλάδα: Ήρθαν λιγότεροι τουρίστες αλλά έμειναν περισσότερο και ξόδεψαν πιο πολλά!

Το προφίλ του εισερχόμενου τουρισμού για το 2021 - Mας προτιμούν Αλβανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί.
Ακούστε το άρθρο

Την ώρα που εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού στην Ηλεία, χαμογέλασαν ξανά το καλοκαίρι του 2022 αφού είδαν τον κόσμο να ταξιδεύει μετά από δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανά Περιφέρεια και ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών για το έτος 2021.

Τον περασμένο χρόνο στην Ελλάδα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη σε σχέση με το 2019 (+30,7%, από 482 € σε 631 €) που προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+26,4%, από 6,3 σε 8), ενώ η Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση σημείωσε μικρή αύξηση (+3,4%, από 76 € σε 79 €). Από την άλλη πλευρά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.376 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις.

Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2021, διατηρήθηκε η Γερμανία, στη δεύτερη θέση ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο και στην τρίτη θέση η Γαλλία.

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 64.053 χιλ. το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -43,5% σε σχέση με το 2019 και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 10.328 εκατ. € το 2021 παρουσιάζοντας μείωση – 41,6% σε σχέση με το 2019. Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) κατά μέσο όρο επισκέφτηκε 1,11 Περιφέρειες το 2021.

Ο αντίστοιχος μέσος όρος το 2019, ανερχόταν σε 1,17. Το 2021, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε σε όλες τις Περιφέρειες λόγω της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής, ακόμα και στις Περιφέρειες που παρατηρήθηκε μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση.

Ειδικότερα, η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 631 € παρουσιάζοντας αύξηση +30,7 σε σχέση με το 2019 (482 €). Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 861 € παρουσιάζοντας αύξηση +14,7%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, μόλις 299 €, παρουσιάζοντας αύξηση +18,4%. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 79 € αύξηση +3,4% σε σχέση με το 2019 (76 €).

Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 104 € παρουσιάζοντας αύξηση +7,2%. Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης με 38 €, παρουσιάζοντας μείωση -24,1%. Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 8,0 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση (+26,4%). Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 12,8 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζοντας αύξηση +58,3%.

Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη το 2021, ήταν 4,6 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ηπείρου καταγράφοντας αύξηση +127%. Το 86,0% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,1%), Κρήτης (19,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%), Αττικής (16,1%), και Ιονίων Νήσων (10,6%). Το 86,7% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,8%), Κρήτης (20,5%), Αττικής (16,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (16,2%) και Ιονίων Νήσων(11,0%). Τέλος, το 90,0% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (30,2%), Κρήτης (23,2%), Αττικής (14,2%), Ιονίων Νήσων (12,6%), και Κεντρικής Μακεδονίας (9,8%).

Μια εβδομάδα ήταν αρκετή στη Δυτική Ελλάδα

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε 8 διανυκτερεύσεις το 2021, έναντι 6,3 το 2019 καταγράφοντας αύξηση +26,4%. Η μέση διάρκεια παραμονής διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ όλες οι Περιφέρειες κατέγραψαν αύξηση το 2021 σε σχέση με το 2019. Η μέγιστη διάρκεια παραμονής με 12,8 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγίου παρουσιάζοντας αύξηση +58,3%. Ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 11,3 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές κατά 6,3 διανυκτερεύσεις /+127,0%. Η αύξηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανήλθε σε +45,1% με τη μέση διάρκεια παραμονής να ανέρχεται σε 8,8 διανυκτερεύσεις. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη ανήλθε σε 6,7 διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας αύξηση +21,7% σε σχέση με το 2019 (5,5 διανυκτερεύσεις).

Πάνω από το μισό η μείωση στη Δυτική Ελλάδα

Οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκαν στις 16.376 χιλ. το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 2019.

Όλες οι Περιφέρειες παρουσίασαν μείωση στον αριθμό των επισκέψεων. Στην πρώτη θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφοντας μείωση -47,4% με 3.624 χιλ. επισκέψεις, ενώ στη δεύτερη θέση, ανέβηκε η Περιφέρεια Κρήτης, κερδίζοντας 2 θέσεις, παρουσιάζοντας μείωση -40,5% με 3.148. χιλ. επισκέψεις.

Στην τρίτη θέση υποχώρησε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση – 56,6% με 2.934 χιλ. επισκέψεις και στην τέταρτη θέση η Περιφέρεια Αττικής καταγράφοντας μείωση -55,4% με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 2.640 χιλιάδες. Στη Δυτική Ελλάδα, το 2021 αντιστοιχούσε το 2,1% των συνολικών επισκέψεων (351 χιλιάδες), καταγράφοντας μείωση 57% σε σχέση με το 2019 (817 χιλιάδες).

Τουρίστες κυρίως από Αλβανία, Γερμανία και Γαλλία

Την πρώτη θέση στις επισκέψεις -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας –κατέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 3.624 χιλ. επισκέψεις. Το μεγαλύτερο μέρος των επισκέψεων προήλθε από τη Γερμανία (870 χιλ.) και ακολούθησαν οι επισκέψεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (414 χιλ.) και τη Γαλλία (399 χιλ.).

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Κρήτης με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 3.148 χιλιάδες, εκ των οποίων από τη Γερμανία προήλθαν 1.038 χιλ., τη Γαλλία 365 χιλ. και το Ην. Βασίλειο 219 χιλιάδες. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 2.934 χιλ. επισκέψεις, με την πλειονότητα των επισκέψεων να προέρχεται από τη Βουλγαρία (529 χιλ.). Ακολούθησαν οι επισκέψεις από τη Γερμανία (480 χιλ.) και τη Βόρεια Μακεδονία (461 χιλ.).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην 8η θέση με 351 χιλ. επισκέψεις έχοντας ως κύρια αγορά την Αλβανία (62 χιλ.), ενώ ακολούθησαν χαμηλότερα η Γερμανία (44 χιλ.) και η Γαλλία (29 χιλ.).

Oι Γερμανοί έμεναν και ξόδευαν περισσότερα

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 64.053 χιλ. το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -43,5% σε σχέση με το 2019.

Όλες οι Περιφέρειες παρουσίασαν μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Στην πρώτη θέση της κατάταξης, με 29.914 χιλ. διανυκτερεύσεις, διατηρήθηκε η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου παρουσιάζοντας μείωση -43,7%. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης με 26.872 χιλ. με μείωση -37,9%. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Αττικής με 21.432 χιλ. διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας μείωση -37%. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκε μείωση κατά -47,6% και με 2.372 χιλ. διανυκτερεύσεις σε σχέση με τις 4.530 χιλ. του 2019.

Το ποσοστό διανυκτερεύσεων στη Δυτική Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 1,8% του συνολικού ποσοστού της χώρας. Μεγάλος όγκος των διανυκτερεύσεων αυτών, προήλθε κυρίως από τη Γερμανία (361 χιλ.) ενώ ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (186 χιλ.) και η Αλβανία (181 χιλ.). Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 10.328 εκατ. € το 2021 παρουσιάζοντας μείωση – 41,6% σε σχέση με το 2019.

Μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων καταγράφηκαν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Στην πρώτη θέση της κατάταξης διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με εισπράξεις 3.121 εκατ. € παρουσιάζοντας μείωση -39,7%. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης με 2.395 εκατ. € καταγράφοντας μείωση -33,5% και στην τρίτη θέση με 1.466 εκατ. € παρέμεινε η Περιφέρεια Αττικής καταγράφοντας μείωση – 43,4%. Στη ένατη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 128 εκατ. ευρώ που αποτελούν το 1,2 % του συνόλου, έχοντας ως κύριες πηγές εσόδων τη Γερμανία (16 εκατ. €), την Αλβανία (14 εκατ. €) και το Ην. Βασίλειο (12 εκατ. €).

50 ευρώ παραπάνω ανά επίσκεψη

Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 631 € έναντι 482 € το 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +30,7%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται, στην αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά +26,4% και την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά +3,4%. Η αύξηση της δαπάνη διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ το σύνολο των Περιφερειών κατέγραψε αύξηση της δαπάνης ανά επίσκεψη το 2021 σε σχέση με το 2019.

Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 861 € παρουσιάζοντας αύξηση +14,7%/+111 € σε σύγκριση με το 2019. Στην Περιφέρεια Κρήτης η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά +11,7%/+80 € φτάνοντας τα 761 €.

Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά +18,7%/+118 € σε 745 €. Μεγάλη αύξηση +48,5%/+223 € καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπου η δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε σε 683 €. Η δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανήλθε στα 365 € καταγράφοντας αύξηση +15,8%/+50 €.

Όλη η επικαιρότητα