Δυτική Ελλάδα: Κατατέθηκαν 320 προτάσεις για το ’21

Στις 3 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η αποδοτική, όπως αποδείχθηκε, διαδικασία υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση προτάσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πρόσκληση καλούνταν φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι κλπ να υποβάλουν προς ενίσχυση τις προτάσεις τους με σκοπό την διοργάνωση δράσεων σχετικές με τον εορτασμό της επετείου.
Από τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε προκύπτει ότι κατατέθηκαν τριακόσιες είκοσι προτάσεις που αντιστοιχούν σε εκατόν εξήντα φορείς οι οποίοι απέστειλαν τις ιδέες τους.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο αποτελεί το γεγονός ότι από τις συνολικές προτάσεις που κατατέθηκαν οι εκατόν τριάντα μία είναι συμπράξεις ανάμεσα σε διάφορους φορείς.
Πιο αναλυτικά από τα στοιχεία που έχουμε, προκύπτουν τα παρακάτω:
Είδος
φορέα
Αριθμός προτάσεων
Διάφοροι σύλλογοι (πολιτιστικοί, λαογραφικοί κ.λπ.)
139
Ιδιωτικός τομέας
81
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού
77
Ευρύτερος δημόσιος τομέας
23
Επίσης, σε ότι έχει να κάνει με τη γεωγραφική διασπορά των προτάσεων, από τα στοιχεία προκύπτει ότι όλες τις περιφερειακές ενότητες της ΠΔΕ συμμετείχαν στην πρόσκληση ενώ υπάρχει και ένας αριθμός προτάσεων εκτός γεωγραφικών ορίων της ΠΔΕ.
Περιφερειακή ενότητα
Αριθμός
Αχαΐα
157
Αιτωλοακαρνανία
121
Ηλεία
23
Εκτός ΠΔΕ
19
Τέλος, οι φορείς που κατέθεσαν προτάσεις έχουν σχεδιάσει δράσεις που αφορούν από το επίπεδο της κοινότητας μέχρι και το σύνολο της χώρας ακόμα και το εξωτερικό.
Επίπεδο αναφοράς
Αριθμός
Κοινότητα
49
Πόλη
160
Περιφερειακή ενότητα
27
Περιφέρεια
62
Ελλάδα
62
Εξωτερικό
62

 

Πηγή: pelop.gr