Ηλεία

Eθνικό πάρκο Κοτυχίου και Καϊάφα: Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών

Ακούστε το άρθρο

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΔΥΚΣ&ΚΚ) συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά, στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πτηνών (ΜΕΚΥΠ), που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Λόγω των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του COVID-19, οι φετινές καταμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από ολιγομελείς ομάδες, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προφύλαξης.

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης μαζί με τους εθελοντές κ.κ. Δ.Μαμάση και Χρ.Χατζέλα, πραγματοποίησαν το Σάββατο 16/01/2021 την καταμέτρηση των υδρόβιων πουλιών στις τρεις λιμνοθάλασσες Κοτύχι, Πρόκοπος και Άραξος ή Πάπα καθώς και σε άλλα σημαντικά υγροτοπικά συστήματα του Εθνικού Πάρκου όπως το έλος της Λάμιας, τα υγρά λιβάδια, κ.α. Το επόμενο Σάββατο 23/01/2021 το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης ολοκλήρωσε τις καταγραφές στις νέες περιοχές ευθύνης του δηλαδή στη λίμνη Καϊάφα και στην ευρύτερη περιοχή της.

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου καθώς και στη λίμνη Καϊάφα οι καταγραφές ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Παρατηρήθηκαν αρκετά και σημαντικά είδη και μεγάλος αριθμός πουλιών. Σημαντικές καταγραφές ήταν η παγκοσμίως απειλούμενη Βαλτόπαπια (Aythia nyroca), η Βαρβάρα (Tadorna tadorna) και άλλες διάφορες πάπιες. Ακόμα, καταγράφηκαν Φοινικόπτερα, Κορμοράνοι, Φαλαρίδες, ερωδιοί, γλάροι και βουτηχτάρια κάποια από αυτά σε μεγάλους αριθμούς. Αξιοσημείωτη παρουσία είχαν και τα αρπακτικά όπως ο Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), η Γερακίνα (Buteo buteo), το Βραχοκιρκίνεζο (Falco naumanni) αλλά και ένας χειμερινός επισκέπτης ο Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus).

Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν, ένα πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) που υλοποιείται ταυτόχρονα, κάθε έτος, σε πολλές χώρες παγκοσμίως το μήνα Ιανουάριο. Σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα συντονίζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), ενώ συμμετέχουν εθελοντές ορνιθοπαρατηρητές από όλη την Ελλάδα, τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή με την συμμετοχή του προσωπικού και την παροχή εξοπλισμού.

Οι καταγραφές καλύπτουν κάθε χρόνο περισσότερους από 200 μικρούς και μεγάλους υγρότοπους της χώρας μας, περιλαμβάνουν όλους τους τύπους υγροτόπων, δηλαδή λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, δέλτα ποταμών, έλη, ταμιευτήρες νερού, κλπ., από τους πλέον σημαντικούς υγροτόπους, όπως τα δέλτα των ποταμών Έβρου και Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, τους υγροτόπους του Νέστου, τη λίμνη Κερκίνη, την Πρέσπα, τον Αμβρακικό, το Μεσολόγγι και το Κοτύχι, έως μικρούς παράκτιους νησιωτικούς υγρότοπους, ορεινές λίμνες, ακόμη και τεχνητούς ταμιευτήρες. Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροτόπους, αλλά και άλλα είδη που έχουν σχέση με αυτούς αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες όπως αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγρότοποι.

Όλη η επικαιρότητα