Αρθρογραφία

ΕΕ η μεγάλη πατρίδα του: «ανήκουμε εις την Δύση»

Ελάχιστες μέρες πέρασαν που ψηφίσαμε για το ευρωκοινοβούλιο την φωνή των πολιτών στην Ε.Ε. Σημαντικό μέρος της δημοκρατικής Ευρώπης πυρήνας της διοίκησης και των αποφάσεων που καθορίζουν τις ζωές μας.

Παρότι είναι σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος της ιδιαίτερης πατρίδας μας, δικό μας και των παιδιών μας δεν έχουμε αντιληφθεί ότι είμαστε μέσα σε αυτή την μεγάλη χώρα πέρα από σαράντα χρόνια και αποτελούμε μέρος της, πολλοί μάλιστα από εμάς την βλέπουν καχύποπτα ή με σκεπτικισμό.

Τί είναι όμως η Ε.Ε. πως λειτούργει και τί μας προσφέρει ίσως πολλοί να μην ξέρουμε τίποτα, περισσότεροι να έχουμε μια διάχυτη άποψη και ελάχιστοι πραγματική γνώση για τη χώρα των πεντακόσιων εκατομμυρίων κατοίκων. Μία χώρα που θεμελιώθηκε το 1950 και που επιτρέπει στο σύνολο των πολιτών της να κινούνται και να δημιουργούν ελεύθερα μέσα στα όριά της, που έφτιαξε ένα ισχυρότατο νόμισμα στο παγκόσμιο στερέωμα, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων στον κόσμο. Αυτά είναι μέρος από τα επιτεύγματά της που αφορούν το παρόν, ενώ για το μέλλον κάνει τεράστια προσπάθεια να βγάλει ολόκληρη την Ευρώπη από την οικονομική κρίση (σκεφτείτε τι θα είμαστε χωρίς την Ε.Ε.) επίσης πρωτοπορεί στον αγώνα για το αγκάθι της κλιματικής αλλαγής ακόμη δε   για την ανάπτυξη μιας εξωτερικής και αμυντικής της πολιτικής ώστε να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες της.

Η επιτυχία όλων αυτών είναι στα χέρια των πολιτών της των οποίων ένα μέρος της ευθύνης τους φέρουμε και εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι για τις εκεί αποφάσεις και την εφαρμογή των συνθηκών που τις διέπουν. Γι’ αυτό όταν ο Ρόμπερτ Σούμαν το 1950 εισηγείτο την κοινή διαχείριση του άνθρακα και χάλυβα της Ευρώπης επιτύχαινε αφενός να μην ξαναζήσουμε ένα νέο αιματοκύλισμα στην Ευρώπη αφετέρου έβαζε το σπόρο της Ε.Ε. όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Με αυτό τον τρόπο μια σειρά συνθηκών μας οδήγησαν  από το Παρίσι του 1951, στην Ρώμη το 1958 (Ε.Ο.Κ.), στο Μάαστριχτ το 1992 (Ε.Ε.), και την Λισαβόνα 2007 (Πρόεδρος Ε.Ε. και νέες δομές Ε.Ε.). Όλες αυτές οι προσπάθειές μας ως λαός της Ε.Ε. συνετέλεσαν να ανήκουμε σε μία χώρα που διαθέτει τα ομόσπονδα συστήματα των ΗΠΑ και το χαλαρό, προς το παρόν, διακυβερνητικό σχήμα του Ο.Η.Ε..

Μην την αγνοούμε αυτή την πατρίδα γιατί είναι το μέλλον της μικρής μας πατρίδας, το δικό μας μέλλον που χωρίς αυτή μέσα στον νέο παγκόσμιο χάρτη θα αφομοιωθούμε όπως άλλοτε, από τις αυταρχικές αυτοκρατορίες που μας έκαναν να χάσουμε την κρατική μας υπόσταση και αυτοδιάθεσή μας για πολλές εκατονταετίες.

Εδώ έχουμε λόγο, έχουμε βέτο, έχουμε αναγνώριση, είμαστε μέρος της δημοκρατικής ευρωπαϊκής οντότητας, με ίδιες άξιες και οράματα, καθώς, και ισότιμοι πολίτες πρώτης κατηγορίας. Είμαστε ευρωπαίοι ελληνικής καταγωγής.

Όλη η επικαιρότητα