Αρθρογραφία

Ευχή Πρωτοχρονιάς

Ένας ακόμη χρόνος κύλησε και έφθασε στο τέλος της πορείας του, έτοιμος να παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα χρονιά που καταφθάνει ορμητικά!
    Πάντα η σκέψη του ανθρώπου διανύει τα τελευταία αυτά βήματα της χρονιάς που πέρασε ασθμαίνουσα υπό ρώμης τε και ισχύος των αναμνήσεων των ανεκπλήρωτων στόχων και ονείρων.
     Αποτελεί ίσως ιδίωμα της ανθρώπινης φύσεως να εγκλωβίζεται στις στενόχωρες σκέψεις της μη εκπληρώσεως των προσδοκιών της.
     Γιατί όμως;
 Μα φυσικά, όπως θα μας απαντούσε η σύγχρονη θεώρηση της ψυχολογίας, γιατί απουσιάζει από τη σκέψη μας και από τη συμπεριφορά μας η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση.
     Τί εννοούμε λοιπόν λέγοντας αυτοπεποίθηση;
  H αυτοπεποίθηση δεν είναι η εγωκεντρική, ναρκισσιστική αίσθη-
ση έπαρσης και ανωτερότητας. Είναι η συναίσθηση της ικανότητας
να ανταποκρίνεται κανείς στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και η
επίγνωση της σημαντικότητάς του ως ιδιαίτερο πρόσωπο.
Η συναίσθηση ότι ως άνθρωποι είμαστε σημαντικοί και έχουμε αξία θεμελιώνεται σε τρεις
κυρίως παράγοντες:
– Στις πρακτικές ικανότητες που μας επιτρέπουν να τα καταφέρνουμε στις επαγγελματικές,
κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές μας δραστηριότητες.
– Στην αναγνώριση, την αποδοχή και την αγάπη, των άλλων.
– Στη δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε με δυναμισμό και αξιοπρέπεια τις κρίσιμες κατα-
στάσεις της προσωπικής μας ζωής όπως είναι η ασθένεια, ο χωρισμός, η απώλεια θέσης
εργασίας, ο θάνατος αγαπημένου προσώπου….
Η αυτοπεποίθηση εκφράζεται με συγκεκριμένες γόνιμες συμπεριφορές και υγιή συναισθή-
ματα όπως υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, αξιοπρέπεια, αυτοέλεγχο, ανεκτικότητα και σεβασμό
των άλλων, επιδίωξη αξιόλογων στόχων….
Η αυτοπεποίθηση συνοδεύεται από ένα αίσθημα επάρκειας των ικανοτήτων μας, δημι-
ουργική επικοινωνία, γόνιμο προβληματισμό, κατάλληλο σχεδιασμό, σωστές αποφάσεις και
από την συναίσθηση ότι με τις προσπάθειές μας μπορούμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα
που επιθυμούμε.
Η αυτοπεποίθηση δεν καλλιεργείται μόνο με τα ενισχυτικά και υποστηρικτικά λόγια των
άλλων αλλά κυρίως με την ρεαλιστική και έγκυρη αυτο-αξιολόγηση, μέσα από την ανάληψη
ευθυνών, την εμπειρία της αγάπης και την δυναμική στάση απέναντι στις καθημερινές δυ-
σκολίες και τις αναπόφευκτες αντιξοότητες.
  Και τι εννοούμε λέγοντας αυτοεκτίμηση;
  Πώς εκδηλώνεται η «αυτοεκτίμηση» και πώς ενισχύεται;
Γεννιέσαι ή γίνεσαι ένα άτομο που εκτιμά τον εαυτό του και διεκδικεί τα δικαιώματά του;
Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα ας δούμε αρχικά το τι ΔΕΝ είναι η αυτο-
πεποίθηση.
 Αυτοπεποίθηση ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, αλλά ανάλογα με την περίσταση
κατάλληλη διεκδικητική συμπεριφορά.
Τι είναι όμως κατάλληλη «διεκδικητική συμπεριφορά» και ποια η σχέση της με την επι-
θετική συμπεριφορά και τι εννοούμε με τον όρο μη – διεκδικητική συμπεριφορά;
Η διεκδικητική συμπεριφορά είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ με:
 Βίαιη συμπεριφορά.
 Επιθετική συμπεριφορά.
 Την εκμετάλλευση.
 Την παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων.
Αλλά είναι ο ευθύς, ειλικρινής και κατάλληλος τρόπος έκφρασης της γνώμης, των πιστεύω,
των αναγκών και των συναισθημάτων του ατόμου. Το άτομο υπερασπίζεται δηλαδή τα δικαι-
ώματά του χωρίς εντούτοις να εκφράζεται άρνηση των δικαιωμάτων των άλλων. Αντιθέτως
δείχνει σεβασμό για τα δικά του δικαιώματα αλλά και για τις ανάγκες του άλλου. Οι άλλοι
μπορεί να μην πάρουν την απάντηση που επιθυμούν από το διεκδικητικό άτομο, αλλά τους
έχει μεταχειριστεί με αξιοπρέπεια.
Το διεκδικητικό άτομο είναι σε θέση να:
 Δημιουργήσει λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις.
 Προστατέψει τον εαυτό του από την εκμετάλλευση, την επιθετικότητα και τη βία των άλλων.
 Παίρνει αποφάσεις και να κάνει επιλογές που αφορούν τη ζωή του.
 Εκφράσει λεκτικά και μη λεκτικά ένα μεγάλο φάσμα συναισθημάτων, τόσο θετικών όσο
και αρνητικών.
ΧΩΡΙΣ:
 Να αισθάνεται ιδιαίτερο άγχος ή ενοχή για αυτό.
 Να καταπατά τα δικαιώματα των άλλων.
Αντιθέτως, το επιθετικό άτομο:
 Αναγνωρίζει μόνο τα δικά του δικαιώματα και τις δικές του ανάγκες.
 Εκφράζει συναισθήματα με ακατάλληλο τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα του άλλου.
 Στοχεύει στην κυριαρχία του και στη «νίκη», εξαναγκάζοντας το άλλο άτομο σε ήττα.
Εκδηλώνει:
 Λεκτική βία με διάφορες προσβλητικές εκφράσεις και με τον ευτελισμό και τη μείωση
του άλλου για να ικανοποιήσει τα αιτήματά του ακόμα και σε βάρος της αξιοπρέπειας
άλλων ανθρώπων αλλά και
 Θυμό ενδεχομένως σε συνδυασμό με σωματική βία απέναντι σε άτομα που είναι λιγότερο
ικανά να εκφράσουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους.
 Θέλει να κυριαρχεί στις συζητήσεις, χωρίς να αφήνει τους άλλους να μιλούν.
 Συνεχίζει να επιτίθεται και να ασκεί κριτική ακόμα και μετά την υποχώρηση των συνομι-
λητών του.
  Βέβαια, το να έχει ένα άτομο αυτοπεποίθηση και να εκτιμά τον εαυτό του, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΛΑ-
ΧΝΟΣ που «τυχαίνει» σε κάποιους «τυχερούς» ανθρώπους ενώ για τους υπόλοιπους θα
μείνει ένα ανεκπλήρωτο όνειρο ζωής.
Σίγουρα η κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο για το πόσο πολύ αυτοπεποίθηση και
αυτοεκτίμηση έχει ένα άτομο και αναμφισβήτητα τα βιώματα στην παιδική ηλικία προσδι-
ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξή του σε όλους τους τομείς της ζωής του. Άτομα που
έχουν υποστεί την αυστηρή κριτική των γονέων, τις υπερβολικές απαιτήσεις τους αλλά και
την υπερπροστασία και την παρεμπόδιση της ανεξαρτησίας τους σίγουρα δυσκολεύονται στην
ανάπτυξη μιας καλής εικόνας του εαυτού τους, στο να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους,
να εκτιμούν αυτό που είναι με διάθεση να βελτιώσουν τον εαυτό τους, να θέσουν στόχους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους με αυτοπεποίθηση αλλά και με ευαισθησία για τα
δικαιώματα των άλλων.
Πολύ εύκολο όμως θα ήταν να χρησιμοποιούμε αμετάβλητους παράγοντες (π.χ. η κληρο-
νομικότητα) ή το προσωπικό μας ιστορικό (π.χ. γονείς που δεν ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή
μας) ως άλλοθι για να μη πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να
θέσουμε στόχους και να τους πετύχουμε. Κανένας άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος να
είναι προϊόν μόνο των γονίδιών του ή των πρώιμων παιδικών εμπειριών του. Ο κάθε άνθρωπος
καθημερινά έχει τη δυνατότητα να κάνει τις επιλογές του με τις οποίες ενισχύει την θετική του
εξέλιξη και την βελτίωση της ζωής του με αποτέλεσμα να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
   Είθε η νέα χρονιά να μας χαρίσει απλόχερα τη δύναμη να πλησιάσουμε το αγαθό της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης.
  Γιατί για να αγαπήσουμε αληθινά πρέπει πρωτίστως να έχουμε αγαπήσει τον εαυτό μας!!!
                        Πολλές ευχές για μία νέα δημιουργική χρονιά, γεμάτη από υγεία, αγάπη, ευτυχία και ευημερία!!!!

Όλη η επικαιρότητα