Επιχειρήσεις

Εγκρίθηκε η δεύτερη φάση απόσχισης του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ

Εγκρίθηκε το απόγευμα της Τρίτης, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, η διαδικασία για τη δεύτερη φάση απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, με τη δημιουργία της εταιρείας συμμετοχών η οποία θα ελέγχει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που είχαν εκφράσει ενστάσεις ζητώντας πρόσθετες εγγυήσεις για το κοινοπρακτικό δάνειο προς την Επιχείρηση με επιστολή τους γνωστοποίησαν ότι συμφωνούν με τη διαδικασία καθώς θα παρασχεθούν πρόσθετες εξασφαλίσεις με την εκχώρηση απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι εταιρικών πελατών ύψους 300 εκατ. ευρώ.

H ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, όπως είχε προγραμματιστεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ και ενέκρινε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ.

Προηγήθηκαν συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο των οποίων αποσαφηνίστηκαν, πλήρως και για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οι τεχνικές και νομικές παράμετροι του σχεδίου.

Η κυβέρνηση προχωρά με αποφασιστικότητα και εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, στην υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης. Με την παραμονή του 51% του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος στη διαχείριση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με σχεδιασμούς του παρελθόντος και πάντοτε στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας.»

Newsroom ΔΟΛ

Όλη η επικαιρότητα