Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ηλεία: Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Κ/2017 – Ποιες προσλήψεις θα γίνουν στα Νοσοκομεία της Πελοποννήσου

Συνολικά 17 θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει για την Αχαία η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Κ/2017 που απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Συγκεκριμένα αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

ΔΕΙΤΕ τις θέσεις στην Ηλεία, Αχαϊα και στην Μεσσηνία, καθώς και άλλες λεπτομέρειες ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης πατώντας ΕΔΩ

Όλη η επικαιρότητα