Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας θα πραγματοποιηθούν στις 8, 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου σε Μεγαλόπολη (8/12), Άστρος (9/12) και Τρίπολη (10-11/12).

Η Εκλογική Επιτροπή, όρισε, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών τις εξής:

8 Δεκεμβρίου 2017– ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

          9 Δεκεμβρίου 2017– ΑΣΤΡΟΣ

         10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 – ΤΡΙΠΟΛΗ

Στην ίδια συνεδρίαση της εκλογικής επιτροπής που έγινε πρόσφατα εγκρίθηκαν τα σχετικά έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων των επιχειρήσεων, καθώς και η αναλυτική πρόσκληση που πρόκειται να δημοσιευθεί για τις εκλογές τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2017.
Τα ανωτέρω έντυπα και η σχετική πρόσκληση θα οριστικοποιηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της εκλογικής επιτροπής, καθώς αναμένεται η υπουργική απόφαση καθορισμού των εδρών ανά Τμήμα του Επιμελητηρίου.

Συζητήθηκε επίσης ο κατάλογος μελών και η διαδικασία ενημέρωσης των μελών σχετικά με το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Tα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες Μητρώου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προκειμένου να ενημερωθούν για το τμήμα στο οποίο ανήκουν και για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα ανωτέρω.
Όσον αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών, στην πρόσκληση που θα δημοσιευθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα ανακοινώνεται η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό, καθώς αναμένονται και ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της ενημερότητας των μελών.

Πηγή:http://www.korinthosnews.gr