Γ. Γεωργιόπουλος: «Κάνουμε νέα αρχή στην καθημερινότητα του πολίτη»