Γ. Γεωργιόπουλος: «Την Κυριακή 26 Μαΐου κάνουμε το μεγάλο βήμα»