Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Share

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GRASPINNO PLUS»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Ηλείας, εταίροι του έργου «GRASPINNO PLUS» (Πρόγραμμα INTERREG MED), διοργάνωσαν διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, την Παρσκευή 18 Φεβρουαρίου 2022.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθυνόταν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων Δημοσίων Φορέων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συστάδων (clusters) και δικτύων, που ενδιαφέρονται για τις πράσινες ηλεκτρονικές προμήθειες με έμφαση στους τομείς της Πράσινης Ανάπτυξης, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «GRASPINNO PLUS».

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις δράσεις του «GRASPINNO PLUS», εκπαιδεύτηκαν στην χρήση των εργαλείων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «GRASPINNO PLUS» από την Τεχνική Ομάδα του έργου, είχαν την ευκαιρία να εγγραφούν στις βάσεις δεδομένων και να επωφεληθούν από το δίκτυο του έργου. Οι Δημόσιοι Φορείς προετοιμάστηκαν για δοκιμαστικούς διαγωνισμούς και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εξοικειώθηκαν με το πώς μπορούν να προσθέσουν τα προϊόντα τους στις Μεσογειακές βάσεις δεδομένων καταγράφοντας τα σχετικά πράσινα κριτήρια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, τόνισε τη σημασία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους δημόσιους φορείς. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο αποδεικνύεται και μέσα από τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συνεχίζει να συμμετέχει». Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει και αξιολογεί θετικά τους προμηθευτές που πληρούν πράσινα κριτήρια με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένας από τις διαγωνιστικές διαδικασίες».

Την εκδήλωση χαιρέτισε, ο Κωνσταντίνος Νικολούτσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η διάχυση του συγκεκριμένου έργου και των εργαλείων που αυτό προσφέρει, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το νέο περιβάλλον του έργου για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

Η Μαρίνα Κούτα παρουσίασε το έργο «GRAPSINNO PLUS» και τους στόχους του, η Αναστασία Ζαχαροπούλου από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρουσίασε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΠΔΣ) και προώθησε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τις ΠΔΣ προσδίδοντας ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Επίσης, ενημέρωσε τους συμμετέχοντας για το Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στο ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ που προσφέρεται για την επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τις ΠΔΣ.

Ο Βασίλειος  Κόκκινος από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου «GPP4Growth» επισημαίνοντας πως στην παρούσα φάση στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται μελέτη για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ΠΔΣ, η Κωνσταντίνα  Μαρούση ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα εργαλεία του έργου «GRASPINNO PLUS» για Δημόσιους Φορείς και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που προέκυψαν από τις τοποθετήσεις απαντήθηκαν από τους ομιλητές.