Ηλεία Πολιτισμός

Ένα «νέο» Μουσείο στην Ολυμπία

Σε νέα φάση έχει περάσει εδώ και λίγες εβδομάδες το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, στην Ολυμπία, έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών αναδιαμόρφωσης – αναδιαπραγμάτευσης της αρχαιολογικής του έκθεσης. Το σύνθετο μουσειολογικό έργο, με υψηλές επιστημονικές και διοικητικές – διαχειριστικές απαιτήσεις, ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το στελεχιακό δυναμικό της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλείας και ουσιαστικά δίνει στους Ηλείους και επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο την ευκαιρία να επισκεφθούν ένα «νέο» μουσείο.

Η ανάγκη αναδιοργάνωσης – τροποποίησης της έκθεσης προκλήθηκε όταν τον Ιούλιο του 2016 εκδόθηκε Υπουργικής Απόφασης η οποία ενέκρινε αφενός την ανανέωση του μακροχρόνιου δανεισμού 89 έργων στο Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας από 23 Εφορείες Αρχαιοτήτων και Δημόσια Μουσεία αφετέρου δε, την επιστροφή 24 αρχαίων δανείων έργων στα μουσεία προέλευσής τους.

Εκ του συνόλου των 113, η απομάκρυνση των 24 δάνειων εκθεμάτων – και ενός ακόμη, όταν θα λειτουργήσει το νέο Μουσείο της Δημητσάνας – των οποίων εγκρίθηκε η επιστροφή στα Μουσεία και τις Εφορείες προέλευσής τους, επηρέασε τις επτά από τις δέκα θεματικές ενότητες του Μουσείου της Ολυμπίας.

Με έργα της Ηλείας και «δανεικά»

Έκτοτε ξεκίνησε το δύσκολο και χρονοβόρο έργο της διερεύνησης από την Υπηρεσία μας και την Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της δυνατότητας δανεισμού άλλων αρχαίων έργων συναφούς χαρακτήρα από πλευράς Εφορειών Αρχαιοτήτων και Μουσείων όλης της επικράτειας, προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιαίτερης σημασίας έκθεση του Μουσείου της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Το σημαντικό κενό που δημιουργήθηκε στην αρτιότητα των θεματικών ενοτήτων καλύφθηκε – αν και μετα δυσκολίας – από ορισμένα νέα αρχαία έργα που προτάθηκαν από τις Εφορείες και τα Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και από το απόθεμα των αποθηκών της Εφ.Α.Ηλείας.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκπονήθηκε από την Εφ.Α.Ηλείας πρόταση τροποποίησης της μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης του Μ.Ι.Ο.Α.Α. η οποία υποβλήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. και κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ενεκρίθη στις αρχές του 2018.

Οι διαδικασίες

Οι εργασίες  εκτελέστηκαν από την Εφ.Α. Ηλείας με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και αφορούσαν, στην παραλαβή και ένταξη των νέων αρχαίων έργων στο Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Αρχαία Ολυμπία προς αντικατάσταση των προς επιστροφή 24 δανείων εκθεμάτων.

Ανάμεσα στις διαδικασίες που δρομολογήθηκαν ήταν και η συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για τον υπολογισμό της αξίας των νέων δανείων έργων και η ασφάλισή τους προκειμένου να μεταφερθούν στην Ολυμπία, γεγονός που  πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2018.

Ακολούθησαν οι εργασίες αποκαθήλωσης – απομάκρυνσης από την έκθεση των προς επιστροφή δανείων αρχαίων έργων, καθώς και η εγκατάσταση των νέων έργων. Το τελευταίο στάδιο ήταν η τοποθέτηση λεζαντών (σε τέσσερις γλώσσες) και πλούσιου, έγκυρου και αισθητικά άρτιου εποπτικού υλικού (μεγάλοι πίνακες με εικόνες – λεζάντες – κείμενα) καλύπτοντας έτσι τα μουσειογραφικά  και μουσειολογικά κενά και τις αδυναμίες που ήδη υπήρχαν και κυρίως αυτές που δημιουργήθηκαν με την απομάκρυνση των δανείων εκθεμάτων.

Η «πλάτη» της Νίκης του Παιωνίου

Εντυπωσιακή ως προς το αποτέλεσμα, ήταν και η παρέμβαση της Εφορείας στην αίθουσα της Νίκης του Παιωνίου, στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, όπου με τη μορφή αυτοκόλλητου εγκαταστάθηκε η σχεδιαστική αναπαράσταση του έργου, ως φόντο στο ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έκθεμα. Έτσι αντιμετωπίστηκε η απουσία της αυθεντικής – αρχικής εικόνας που παρουσίαζε το γλυπτό όπως το είχε φιλοτεχνήσει ο μεγάλος καλλιτέχνης Παιώνιος στην αρχαιότητα. Πλέον οι επισκέπτες κατανοούν καλύτερα και απολαμβάνουν στο μέγιστο βαθμό το αριστούργημα αυτό της κλασσικής αρχαιότητας.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες έγιναν υπό την ευθύνη και άμεση καθοδήγηση της Προϊσταμένης της Εφ.Α. Ηλείας κας Ερωφίλης – Ίριδας Κόλλια σε στενή συνεργασία με τον αρχαιολόγο κο Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο και σε διαρκή συντονισμό με τον Τμηματάρχη Συντήρησης κο Παναγιώτη Καλπάκο, τους συντηρητές και τον γλύπτη της Εφ. Α. Ηλείας, κο Δημήτρη Μαστορόπουλο. Σημαντική ήταν η συνδρομή του κου Χρήστου Σπηλιόπουλου στο διοικητικό – οικονομικό σκέλος, των αρχαιολόγων, του φυλακτικού προσωπικού και όλων των υπαλλήλων της γραμματείας της Εφ. Α. Ηλείας, ενώ το εγχείρημα κατέστη εφικτό μόνο χάρη στην αμέριστη  συνδρομή και το ζήλο του εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού της Εφ. Α. Ηλείας.

Δείτε Φωτογραφίες 

Επιμέλεια Νάνσυ Σπυροπούλου

(Πηγή: ilia-olympia.org)

Όλη η επικαιρότητα