Οικονομία

Ενεργοποιείται το Ταμείο Υποδομών και το Ταμείο Μικροπιστώσεων

Ακούστε το άρθρο

Το αμέσως προσεχές διάστημα ενεργοποιείται το Ταμείο Υποδομών, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του παλιότερου Jessica και το Ταμείο Μικροπιστώσεων, όπως ανέφερε η ειδική γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα.

Όπως σημείωσε στη διάρκεια του συνεδρίου με τίτλο «Πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα», που συνδιοργανώνει σήμερα στην Αθήνα το υπουργείο Οικονομίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020, τα χρηματοδοτικά μέσα δεσμεύουν το 29, 95% των πόρων του προγράμματος. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1,35 δισ. ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης.

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί τρία ταμεία, τα οποία δεσμεύουν αθροιστικά 670 εκατ. ευρώ και αναμένεται να διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία 3 δισ. ευρώ. Η τελική μορφή των εργαλείων διαμορφώθηκε μετά από μια σειρά διαπραγματεύσεων με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (την Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) και μετά από μια σειρά διαβουλεύσεων με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τον εθνικό φορέα, την ΕΤΕΑΝ.

Ειδικότερα, ενεργοποιήθηκαν το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (400 εκατ. ευρώ) με διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ, το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (260 εκατ. ευρώ) με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ με διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ. Στο αμέσως προσεχές διάστημα ενεργοποιείται το Ταμείο Υποδομών το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του παλιότερου Jessica και το Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το Ταμείο Επιχερηματικότητας ΙΙ, η κ. Φωτονιάτα ανέφερε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα κάνουν χρήση των 2 υπο-ταμείων (δανείων και εγγυήσεων) περίπου 7.500 επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 860 εκατ. ευρώ αναμένεται να διοχετευθούν μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε δάνεια και εγγυήσεις υπέρ των ΜΜΕ (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη).

Από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αναμένεται να λάβουν επιχειρηματικά κεφάλαια μέσω των υπο-ταμείων, 200 επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εκ των οποίων οι 150 επιχειρήσεις θα είναι νέες ή υπό-σύσταση και αναμένεται να διατεθούν μέσω του ταμείου 365 εκ. ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή).

AΠΕ-ΜΠΕ

Όλη η επικαιρότητα