Ηλεία

Ενημερωτική ημερίδα στον Πύργο για το πρόγραμμα CLLD/LEADER: H Αναπτυξιακή Ολυμπίας δίνει ώθηση στην Ηλεία!

Ημερίδα με θέμα την ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 πραγματοποίησε χθες το πρωί στην αίθουσα διαλέξεων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο η Αναπτυξιακή Ολυμπίας.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε η δράση που αφορά τις βασικές υπηρεσίες και την ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και οι ακόλουθες υποδράσεις

Πρώτος το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΑΝΟΛ και Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκομένους και ακολούθως τόνισε πως βασικό ζητούμενο δεν είναι πόσες αναπλάσεις θα γίνουν αλλά τι ώθηση θα δώσουν αυτές στην οικονομία και στην περιοχή που το έχει ανάγκη.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΟΛ Νίκος Θεοφιλόπουλος αφού παρουσίασε τις βασικές λεπτομέρειες της ημερίδας που θα ακολουθούσαν,  οριοθέτησε τα πεδία και τις γεωγραφικές περιοχές που μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα τονίζοντας ότι περικλείει όλο το Νομό Ηλείας εκτός μόνον από τις εντός σχεδίου περιοχές του ΔΚ Πύργου και του ΔΚ Αμαλιάδας.

Όπως αναφέρθηκε σχετικά,  στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που θα συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις θα παρέχονται δωρεάν στο κοινό, ή αν υπάρχει κάποια χρηματική συνεισφορά αυτή θα καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας και δεν θα μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα.

Δράσεις και υποδράσεις

Αναλυτικότερα, οι δράσεις του προγράμματος όπως παρουσιάστηκαν στην χθεσινή ημερίδα και οι οποίες  χωρίζονται σε 5 υποδράσεις είναι οι ακόλουθες:

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας όπως ύδρευση, αποχέτευση και οδοποιία εντός οικισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών όπως παιδικοί σταθμοί και αγροτικά ιατρεία. 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας όπως οι σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών και ποδηλατικές διαδρομές.

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). 

Δικαιούχοι, αιτήσεις και ποσοστά επιχορήγησης

Δικαιούχοι είναι οι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και οι φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% για επενδύσεις χωρίς κέρδη για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων.

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ ενώ η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 31/7 και ώρα 2 μ.μ.

Μπαλιούκος: «Να μεγεθυνθούμε το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα»

Ο Πρόεδρος της ΑΝΟΛ και Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος μίλησε για τους στόχους της σημερινής ημερίδας. «Σήμερα (σ.σ. χθες) είχαμε την συνάντηση και την σύσκεψη εργασίας με τους Δήμους και με άλλους φορείς για τα δημόσια έργα προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόσκληση η οποία είναι ήδη στον αέρα και αφορά το πρόγραμμα LEADER. Εκτιμάμε ότι οι φορείς του Νομού μας πήραν απαντήσεις  και έχουν τον χρόνο να συνδυαστούν μεταξύ τους προκειμένου να υπάρξει μια αλληλουχία των δράσεων και των επιθυμιών που έχουν για επενδύσεις έτσι ώστε να μεγεθυνθούμε το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που αναζητούμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα».

Όλη η επικαιρότητα