Αγροτικά

Εντός του Σεπτεμβρίου η εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού για αγρότες

Τον εξωδικαστικό μηχανισμό και για τα χρέη των αγροτών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Στόχος είναι ο μηχανισμός να τεθεί σε εφαρμογή από τις 20 Σεπτεμβρίου προκειμένου να δοθεί λύση στα αγροτικά χρέη και ιδιαιτέρως στο πρόβλημα των παλαιών «κόκκινων» υποχρεώσεων προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα.

Πρόκειται για τη δυνατότητα διαγραφής, υπό προϋποθέσεις, ενός σημαντικού μέρους του χρέους τους. Το σχέδιο των σχετικών ρυθμίσεων εκπονείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον εκκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ και οι βασικές τους κατευθύνσεις παρουσιάστηκαν πρόσφατα.

Μάλιστα αναμένεται να είναι έτοιμο σε τελική μορφή μέχρι τα τέλη Αυγούστου και θα προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι το ύψος της αξίας της περιουσίας του αγρότη μειωμένης κατά 10%. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η τακτοποίηση παλιών υποχρεώσεων 82.000 αγροτών και κτηνοτρόφων , συνολικού ύψους 1,75 δισ. ευρώ.

Στις οφειλές αυτές θα μπορεί να γίνει και κούρεμα κεφαλαίου, πέραν της διαγραφής τόκων υπερημερίας και λοιπών προσαυξήσεων. Από τη συνολική οφειλή θα διαγράφεται ποσό ανάλογο με την περιουσιακή κατάσταση και τις δυνατότητες του υπόχρεου.

Ωστόσο εάν υπάρχει ήδη ρύθμιση παλιών οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα, αυτό δεν θα εμποδίζει τον οφειλέτη να ζητήσει να υπαχθεί και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Οι ρυθμιζόμενες υποχρεώσεις θα μπορούν να εξοφληθούν σε βάθος 10ετίας.

Η ηλικία του οφειλέτη ή του εγγυητή θα λαμβάνεται υπόψη ως βασικό κριτήριο, η οποία όμως δεν πρέπει υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη της ρύθμισης. Χαμηλό θα είναι και το επιτόκιο, καθώς, σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονείται, θα διαμορφώνεται με euribor 6 μηνών + 4% (πλέον εισφορά Ν. 128/75).

Σχετικά με το ποσό διαγραφής, αν η ρύθμιση τηρηθεί, το ποσό των εξωλογιστικών τόκων θα διαγράφεται με την εξόφληση του υπολοίπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό θα καθίσταται απαιτητό.

Πηγή: CNN

Όλη η επικαιρότητα