Ηλεία

Εορτή Ενόπλων Δυνάμεων: Η «ελίτ» της πολεμικής αεροπορίας

Ακούστε το άρθρο

Επίσκεψη της εφημ. «Πατρίς» στη μονάδα του Ελληνικού TOP GUN και του «ΗΝΙΟΧΟΥ» 

Το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1983 σαν ανεξάρτητη Πτέρυγα Μάχης με έδρα το Αεροδρόμιο της Ανδραβίδας και από τότε αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι των εναέριων ενόπλων δυνάμεων. Είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή της Πολυεθνικής Αεροπορικής Άσκησης «Ηνίοχος»  που διεξάγεται κάθε χρόνο για τρεις εβδομάδες στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Α.Τ Ανδραβίδας με την υποστήριξη της 117 Π.Μ.

Στη συγκεκριμένη άσκηση  που λαμβάνει χώρα σε ολόκληρο το FIR Αθηνών, συμμετέχει μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από τη χώρα μας και από άλλα συμμαχικά κράτη, καθώς και δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

Οργανωτικό πυρήνα της Μονάδας αποτέλεσε το Σχολείο Όπλων Τακτικής (Σ.Ο.Τ.) που ιδρύθηκε το 1975, στο πρότυπο του αντιστοίχου «FIGHTER WEAPONS SCHOOL» της USAF.

Η ίδρυσή του ήταν συνέπεια της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, όπως αυτή εφαρμόζεται στα οπλικά συστήματα και τα συστήματα Διοίκησης και ελέγχου.

Είναι συνδεδεμένη με την περίοδο όπου η Πολεμική μας Αεροπορία αναβαθμίζεται με Α/Φ δεύτερης γενιάς, όπως τα Α-7, τα F-4 και τα F-1, όλα υψηλών επιδόσεων τότε και η χρησιμοποίησή τους, ως πλατφόρμες στο θέατρο των επιχειρήσεων, απαιτούσε γνώσεις, δεξιότητες και κυρίως τακτική σκέψη. Αμέσως μετά την ίδρυσή του το Σχολείο Όπλων Τακτικής, αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα, ώστε να αντεπεξέλθει στην αποστολή του, που είναι η παροχή προκεχωρημένης επιχειρησιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή και διάδοση της τακτικής σκέψης, καθώς και η επιχειρησιακή δοκιμή και αξιολόγηση των μεθόδων τακτικής. Έτσι με την «έκρηξη» της τεχνολογίας κρίθηκε άκρως απαραίτητη από την Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας η ίδρυση του ΚΕ.Α.Τ., προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις για εκπαίδευση στους τομείς της Αεροπορικής Τακτικής και του Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας ήταν η αφορμή..

Αποστολή του ΚΕ.Α.Τ. είναι η μελέτη και η διαμόρφωση της Αεροπορικής Τακτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού επί θεμάτων Αεροπορικής Τακτικής και Ηλεκτρονικού Πολέμου σε διακλαδικό επίπεδο. Εκπονεί Μελέτες και παρακολουθεί την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, διαμορφώνοντας τις κάλλιστες επιχειρησιακές τακτικές για τα συστήματα αυτοπροστασίας και τα μέσα διεξαγωγής ηλεκτρονικού πολέμου. Αποτελεί τον αρμόδιο φορέα διεξαγωγής όλων των επιχειρησιακών δοκιμών, καθώς και δοκιμών πιστοποίησης, μελετών Ηλεκτρονικών Πολέμων και αξιολόγησης μέσων και οπλικών συστημάτων, παράλληλα εποπτεύει και κατευθύνει τις δραστηριότητες των Σχολείων του, που στην πραγματικότητα αποτελούν τα

όργανα εκείνα, που συμβάλουν στην υλοποίηση της αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό, με την πάροδο των ετών εντάχθηκαν στο ΚΕ.Α.Τ., το Σ.Ο.Τ. ως ανεξάρτητη Μοίρα, το Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου , καθώς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αέρος Επιφανείας (ΕΚΕΑ/Ε), το οποίο μετονομάζεται αργότερα σε Σχολείο Επιχειρήσεων Αέρος Επιφανείας (ΣΕΑ/Ε). Επιπρόσθετα, συγκροτήθηκε και εντάχθηκε στο ΚΕΑΤ, η Μοίρα Τακτικής Υποστήριξης (Μ.Τ.Υ.) στην οποία ανήκει ο Εναλλακτικός Σταθμός RADAR «ΟΜΗΡΟΣ». Το 1987, προστέθηκε μία ακόμα απαίτηση εκπαίδευσης στον Τομέα του Ηλεκτρονικού Πολέμου, σε Διακλαδικό Επίπεδο, η οποία καλύφθηκε με την ίδρυση του Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (Δ.Σ.Η.Π.). Το 1991, στις εκπαιδευτικές  δραστηριότητες του Σχολείου Όπλων Τακτικής  προστέθηκε η εκπαίδευση των Ιπταμένων σε Μικτές Σειρές, όπου συνεκπαιδεύονται Ιπτάμενοι, μαχητικών αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, Ελεγκτές Αεράμυνας, Ε/Α Αμύνης και πληροφοριών, και στους δύο ρόλους.

Ο  Διοικητής του ΚΕ.Α.Τ.  ΣΜΧΟΣ(Ι) κ. Κων. Ζολώτας…

Στους στόχους, στις επιδιώξεις του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, στη σπουδαιότητα της Άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ», αλλά και στο Ελληνικό Top Gun, αναφέρθηκε ο Διοικητής της Μονάδας Σμχος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας.

Κύριε Διοικητά, ποιοι είναι οι στόχοι του ΚΕ.Α.Τ.;                                        

Με αίσθημα ευθύνης και ακολουθώντας το ίδιο όραμα με αυτό των πρωτοπόρων που συγκρότησαν και ανέδειξαν τον χώρο αυτό, η Μονάδα σχεδιάζει τα επόμενα βήματα με σημαντικότερο την αναβάθμισή του σε Διεθνές Κέντρο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή διεθνών COURSES στα Σχολεία του αλλά και με τη συνεχή διοργάνωση Ασκήσεων και εκπαιδεύσεων, όπως ο «ΗΝΙΟΧΟΣ» και το Αir to Air Warfare Training Course (A2WTC).

 Κύριε Ζολώτα, το προσωπικό του ΚΕ.Α.Τ. πού έχει εκπαιδευτεί;       

Το ΚΕ.Α.Τ. είναι στελεχωμένο με άρτια  εκπαιδευμένο προσωπικό, όλων των ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα, ορισμένοι από αυτούς είναι εκπαιδευμένοι σε σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού ενώ δεν είναι λίγα τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει εντός και εκτός της χώρας, όπως οι δοκιμαστές και οι

εκπαιδευτές του Σχολείου Όπλων Τακτικής, καθώς ο ρόλος τους είναι τέτοιος ώστε επιβάλλεται να έχουν άριστες γνώσεις για να αντεπεξέρχονται στο εξειδικευμένο έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας.

Ποια η γνώμη σας για ελληνικό Top Gun;

Στη Μονάδα διεξάγονται πλήθος εκπαιδεύσεων, από τις οποίες άλλες είναι θεωρητικού επιπέδου και άλλες προϋποθέτουν τη συμμετοχή Α/Φ και

Μέσων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων… Στο Σ.Ο.Τ., πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προγραμματίζονται και υλοποιούνται εκπαιδεύσεις οι οποίες απαιτούν πολύ καλή προετοιμασία, μελέτη και σχεδίαση, προκειμένου οι συμμετέχοντες με την αποφοίτησή τους, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα οπλικά συστήματα που τους εμπιστεύεται η χώρα μας, σε περιβάλλοντα πολλαπλών στόχων και απειλών. Αποσκοπούν στο τέλος της εκάστοτε εκπαίδευσης, οι σπουδαστές να έχουν αποκτήσει και αφομοιώσει περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα τακτικής και αξιοποίησης των οπλικών συστημάτων αλλά και ανεξάρτητα ειδικότητας και είναι πολύ βασικό αυτό, να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να αποκτήσουν κοινή τακτική σκέψη και αντίληψη. Τέλος, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής χρησιμοποίησης των διατιθέμενων Μέσων των ΕΔ, συνεχώς αναπτύσσονται, εξελίσσονται και δοκιμάζονται, νέες τακτικές και διαδικασίες. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με απαιτητικό πολύωρο καθημερινό πρόγραμμα στο έδαφος

και τον αέρα, σε ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες Ασκήσεις.  Όλα αυτά, υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας της Σπαρτιάτικης Αγωγής, που όπως θα γνωρίζετε από την Ιστορία μας, την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Σπάρτη τη

χαρακτήριζε η υπακοή στους Νόμους και τις Διαταγές και η αυστηρή πειθαρχία. Τελικά, εσείς τι λέτε, είναι το ελληνικό Top Gun ή όχι;

Κύριε Διοικητά, ποιος είναι ο σκοπός και η σημασία της Άσκησης «Ηνίοχος»;       

Στόχος μας είναι να καταστεί η Άσκηση, ως η πιο ρεαλιστική και απαιτητική στην Ευρώπη, ικανή να παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες το υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης και αν κρίνουμε από τα μέχρι σήμερα στοιχεία και θετικά σχόλια των συμμετεχόντων, διαφαίνεται ότι αυτό το στόχο τον έχουμε αγγίξει. Σε γενικές γραμμές, αποσκοπεί στο να εξομοιώσει όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά το λεγόμενο «Battle Rhythm», το οποίο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, εκτέλεση, συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και αποτελεσμάτων της κάθε αποστολής. Όσον αφορά τη βαρύτητά της θα σας απαντήσω ότι ο αριθμός των Α/Φ που συμμετέχουν και φιλοξενούνται στο Α/Δ, αγγίζει τα εβδομήντα (70) με ανάλογο προσωπικό και μέσα υποστήριξης και την έχουν τιμήσει με την παρουσία τους έως και σήμερα, έχοντας εκφράσει παράλληλα πολύ θετικά σχόλια (επιπλέον των συμμετεχόντων πληρωμάτων),  Υπουργοί, Αρχηγοί, Πρέσβεις και υψηλόβαθμα Στελέχη των χωρών που συμμετέχουν αλλά και άλλων συμμαχικών κρατών.

Κύριε Ζολώτα τί σημαίνει ότι για πρώτη φορά, φέτος στον «ΗΝΙΟΧΟ 2019»,  συμμετείχαν σε Διεθνή Άσκηση και εκτός των στενών εθνικών πλαισίων αξιοποίησης, Α/Φ F-35;

Θεωρώ ότι αυτό σημαίνει για τη χώρα μας και την Πολεμική Αεροπορία, ότι ήταν αυτή που προτιμήθηκε πρώτη σε μια πολυεθνική της Άσκηση, να συμμετάσχουν Α/Φ 5ης γενιάς από άλλες πολεμικές αεροπορίες και καταδεικνύει τη σημασία της Άσκησης καθώς και την αξία, αναγνώριση, εκτίμηση και σεβασμό που χαίρει το προσωπικό της ΠΑ από τους Συμμάχους της, Νατοϊκούς και μη. Έχει σημασία να δούμε τις χώρες που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα και ενδεικτικά αναφέρω αλφαβητικά αυτές του 2019 (πλην της Ελλάδας), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ιταλία. Άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα και Μέσα, συνεργάστηκαν μαζί υπό τη σχεδίαση,  συντονισμό και επίβλεψη της χώρας μας και δραστηριοποιήθηκαν σε αποστολές και σενάρια του «ΗΝΙΟΧΟΥ» σε όλον τον ελληνικό εναέριο χώρο. Επίσης εκτός από τα προφανή οφέλη επιχειρησιακής εκπαίδευσης που προκύπτουν για όλους τους συμμετέχοντες, ταυτόχρονα ενισχύονται περαιτέρω, οι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας των συμμετεχόντων κρατών. Τέλος, εκτιμώ ότι υπάρχουν οφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες από την άφιξη, παραμονή και δραστηριότητα των συμμετεχόντων, σε καταλύματα και χώρους εστίασης και εμπορίου αντίστοιχα. Κάτι που συμβαίνει κατά τη διεξαγωγή όλων των ασκήσεων που γίνονται στο ΚΕ.Α.Τ.  της Π.Α.

Όλη η επικαιρότητα