Οικονομία

Επίδομα ανεργίας και στους ελεύθερους επαγγελματίες

oaee.jpg

«Μπόνους» το μηνιαίο επίδομα των 360 ευρώ από τον ΟΑΕΔ θα έχουν για τρεις έως εννέα μήνες, εφόσον ρυθμίζουν τις οφειλές τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα (20.000 ευρώ ατομικό και έως 30.000 ευρώ καθαρό οικογενειακό, στη διετία) που διέκοψαν, λόγω της κρίσης, την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ.

Την επέκταση του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ στους «ασφαλιστικά ενήμερους» ελεύθερους επαγγελματίες – πρώην ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ προβλέπει η απόφαση που εξέδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. Το «κίνητρο», σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, μπορεί να αφορά έως και 122.316 πρώην ασφαλισμένους που έχουν βεβαιωμένες οφειλές έως 5.000 ευρώ ο καθένας (το 62,54% των 195.590 που, συνολικά, έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ αφήνοντας χρέη 1,4 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι «δικαιούχοι» (στους οποίους περιλαμβάνονται και άνεργοι πρώην αυτοαπασχολούμενοι και ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) πρέπει να καταθέτουν: «Βεβαίωση του Ταμείου με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή ρύθμιση αυτής».

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν έχει απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό φορέα, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α` και β` βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του».

Το επίδομα

Για χρόνο ασφάλισης τριών έως τεσσάρων ετών, καταβάλλεται βοήθημα για τρεις μήνες. Για χρόνο ασφάλισης πέντε έως έξι ετών δίνεται για τέσσερις μήνες, για χρόνο ασφάλισης επτά έως οκτώ ετών καταβάλλεται για πέντε μήνες, για χρόνο ασφάλισης εννέα έως δέκα ετών καταβάλλεται για έξι μήνες, για 11 έως 12 έτη χορηγείται για 7 μήνες, για 13 έως 14 έτη ασφάλισης για 8 μήνες και για χρόνο ασφάλισης 15 ετών και πάνω καταβάλλεται το επίδομα για 9 μήνες.

Όλη η επικαιρότητα