Επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις για Επιχειρήσεις, Κατοικίες, Αγρότες και Νέους

Πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ακούστε το άρθρο

Πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναμένονται να πάρουν σάρκα και οστά στα μέσα του Δεκέμβρη.

Προγράμματα τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη επιχειρήσεων και κατοικιών τα επόμενα χρόνια. 

H εταιρεία «Solutions» θα μας ενημερώσει και θα μας δώσει πολύτιμα στοιχεία προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι όλων των κατηγοριών να γνωρίζουν έγκαιρα, έγκυρα και κυρίως με υπευθυνότητα όλα όσα θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο.

Αρχικά στα τέλη του Νοεμβρίου εκτιμάται πως θα ξεκινήσει ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ και επιδότησης 60%. Για πρώτη φορά δίνεται μία ανάσα σε όσους δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να ανταποκριθούν σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια καθώς υπάρχει δυνατότητα για κατώτατο προϋπολογισμό στις 18.000 ευρώ. Το έργο αυτό θα χωριστεί σε τρεις Δράσεις. Οι τρεις Δράσεις θα διαφέρουν κυρίως στους προϋπολογισμούς. Μέγιστος προϋπολογισμός ορίζονται οι επενδύσεις έως 1.200.000 ευρώ. Βασικές δαπάνες είναι αυτές της προμήθειας εξοπλισμού και τον λογισμικών.

Στις αρχές Δεκεμβρίου εκτιμάται πως θα ξεκινήσει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, τα οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 100.000€. Για τον κλάδο του Τουρισμού θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού από 50.000€ έως και 500.000€. Ποσοστό ενίσχυσης στις μεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να είναι 40% και στις πολύ μικρές και μικρές να είναι 50%. Επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών.

Στα μέσα Δεκεμβρίου εκτιμάται πως θα δημοσιευτεί το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω όπου αναμένεται να ενταχθούν 20.000 νέοι, ηλικίας από 18 έως 39 ετών, για να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους. Ο πυλώνας της εξοικονόμησης ενέργειας προβλέπει επιδοτήσεις 45-90 % με όριο τις 25.000 ευρώ ενώ για τις επενδύσεις ανακαίνισης το όριο δαπάνης είναι 10.000 ευρώ με ενιαίο ποσοστό επιδότησης 30%. Πολίτες διαφορετικές ηλικίας πρέπει να περιμένουν (πιθανόν ως Απρίλιο 2023) για το γνωστό “Εξοικονομώ – Κατ’ οίκον” ή αλλιώς Εξοικονομώ 2023.  Το πρόγραμμα “Ανακαινίζω-Ενοικιάζω” επιδοτεί την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίες είναι κενές και δεν χρησιμοποιούνται, προκειμένου να διατεθούν σε μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. Ευρώ και το ποσοστό επιδότησης των υλικών και εργασιών ανακαίνισης φθάνει έως 40 %.

Μεγάλη συμμετοχή αναμένεται και για την επιδότηση “Φωτοβολταϊκά στις Στέγες”, το οποίο θα αφορά την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών (10kw) σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές εκτάσεις (σύνολο 250.000 σημεία). Το πρόγραμμα εκτιμάται πως θα δημοσιευτεί τέλη Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστεί με τη μέθοδο net-metering (αυτοπαραγωγής) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).

Ευκαιρία και για την ίδρυση νέας επιχείρησης για ηλικίες 18-45 με 100% χρηματοδότηση 14.800 ευρώ από τον ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ). Πρόκειται για ενεργό πρόγραμμα που προκαταβάλλει τα χρήματα με πρώτη δόση τις 4.000 ευρώ.

Επικοινωνία:

Digital Solutions | Χανιά 282173651 | Δυτική Ελλάδα 2621500567

Όλη η επικαιρότητα