Ηλεία Πολιτική

Επίκαιρη ερώτηση Μιχάλη Κατρίνη για τη διάσωση ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ”

Επίκαιρη Ερώτηση Μιχάλη Κατρίνη προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Εργασίας

Με επίκαιρη ερώτηση του στη Βουλή, ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης ζητά παρέμβαση του υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση για τη ρύθμιση των οφειλών του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ.

Ο ΓΟΕΒ που αποτελεί οργανισμό κοινής ωφελείας με δημόσιο, μη κερδοκοπικό χαρακτήρα, παρουσιάζει χρόνια λειτουργικά προβλήματα που εμποδίζουν το εγγειοβελτιωτικό έργο της Ηλείας με τον κίνδυνο κατάρρευσης να είναι πλέον ορατός.

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα περιλαμβάνουν την κάλυψη αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών, την προστασία του εδάφους κ.α. Είναι σαφές ότι μια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη θα οδηγήσει σε αδιέξοδο το σύνολο των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην Ηλεία, με προφανείς επιπτώσεις για το σύνολο της τοπικής οικονομίας.

Οι πολύ μεγάλες και διαρκώς αυξανόμενες οφειλές του Οργανισμού προς τη ΔΕΗ και τον ΕΦΚΑ δεν αφήνουν περιθώρια ούτε για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά ούτε και για την σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης που σχεδιάζει ο ΓΟΕΒ για τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του εγγειοβελτιωτικού έργου της περιοχής,

Για την αποτροπή του οικονομικού αδιεξόδου που θα συμπαρασύρει και την τοπική οικονομία και με γνώμονα το συμφέρον των αγροτών, ο Ηλείος βουλευτής ζητά από τον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση ειδική ρύθμιση των οφειλών των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Ρύθμιση που θα περιλαμβάνει τη διαγραφή των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΕΦΚΑ.

«Το ζήτημα χρήζει άμεσης ρύθμισης για να μπει ένα τέλος στην αγωνία του του ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ, αλλά και των παραγωγών της Ηλείας που θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα με την ενδεχόμενη κατάρρευση του εγγειοβελτιωτικού έργου» δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης.

*Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Αθήνα, 07-10-19

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση


ΘΕΜΑ:
Ρύθμιση οφειλών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Ο ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού, όπως όλοι οι ΓΟΕΒ ανά τη χώρα,  αποτελεί δημόσιο οργανισμό κοινής ωφέλειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όντας  τα τελευταία χρόνια σε δυσχερή οικονομική θέση με αρκετά λειτουργικά προβλήματα.

Το εγγειοβελτιωτικό έργο της Ηλείας  βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, λόγω της υποτυπώδους συντήρησης. Μεγάλο μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και πολλά χρόνια, ενώ το τμήμα του εξοπλισμού που υφίσταται κρίνεται οριακά λειτουργικό. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, εμφανίζονται διαρκώς προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων, στο σύνολο του λοιπού εξοπλισμού του εγγειοβελτιωτικού έργου, καθώς και στις κεντρικές διώρυγες.

Ο κίνδυνος κατάρρευσης του έργου είναι μεγάλος, γεγονός που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο το σύνολο των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην Ηλεία, με προφανείς επιπτώσεις για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Παρόμοια είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι οργανισμοί σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Θηλιά στο λαιμό των ΓΟΕΒ αποτελούν οι πολύ μεγάλες και διαρκώς αυξανόμενες οφειλές του Οργανισμού προς τη ΔΕΗ και τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι εκκρεμότητες αυτές αποτελούν ανασχετικό παράγοντα σε οποιαδήποτε προσπάθεια σύνταξης της απαραίτητης μελέτης για τη συντήρηση του εγγειοβελτιωτικού έργου στην Ηλεία.

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων που έχουν οφειλές και υπάγονται στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, θα έπρεπε να τύχουν ειδικής ρύθμισης, με γνώμονα το συμφέρον των αγροτών. Ρύθμιση που θα περιλαμβάνει τη διαγραφή των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Υπουργός

Α) Τί προτίθεται να κάνει για τη διάσωση του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού, ώστε να μπορέσει να αποτραπεί η οικονομική του κατάρρευση που θα συμπαρασύρει και την τοπική οικονομία.


O ερωτών Βουλευτής

Μιχάλης Κατρίνης

 

Όλη η επικαιρότητα