Επιμελητήριο Ηλείας: Επιστολή προς Δραγασάκη για πυρόπληκτα δάνεια

Κύριοι,

Με βάση την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αριθ.2/94253/0025 (ΦΕΚ 5960/31.12.2018), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των εγγυημένων από το Δημόσιο δανείων κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Τραπεζών και των δανειοληπτών.

Όπως μας ενημερώνουν καθημερινά πολλές επιχειρήσεις του νομού, έχουν υποβάλει αιτήματα από αρχές του έτους 2019 μέχρι σήμερα στα κατά τόπους καταστήματα τραπεζών, χωρίς να έχουν λάβει απάντηση, καθώς -όπως μας γνωρίζουν οι συνεργάτες μας στα Καταστήματα των Τραπεζών-δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει σχετικές εγκύκλιες οδηγίες.

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω αναφερομένων παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στις Τράπεζες και ,αν ναι, πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους, προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή πορεία και η συνεχής ανάπτυξη των επιχειρήσεων του νομού μας.

 

Με εκτίμηση,

Νικολούτσος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας