ΕΠΣ Ηλείας

ΕΠΣ Ηλείας: Δελτίο πιστοποίησης προπονητή

Από την ΕΠΣ Ηλείας γίνεται γνωστό ότι όσα σωματεία έχουν προσλάβει πτυχιούχο προπονητή υποχρεούνται μέχρι την Παρασκευή 29/9/2017 να προβούν στην έκδοση του δελτίου πιστοποίησης προπονητή από τη Γραμματεία της ΕΠΣ Ηλείας, καθόσον σύμφωνα με τους Κανονισμούς απαγορεύεται ο πτυχιούχος προπονητής να παραβρίσκεται υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στον πάγκο κάθε ομάδας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του παραπάνω δελτίου πιστοποίησης προπονητή είναι:

1) Αίτηση του σωματείου (διατίθεται από την ΕΠΣ)
2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή)
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
7) Καταβολή παραβόλου 75 Ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο Δελτίο πιστοποίησης  στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου.

Όλη η επικαιρότητα